Wat wij doen

Om te kunnen overleven en gedijen in een veranderende wereld moeten je klanten aansluiten, bijblijven en voorop komen. Design Impulse helpt designleiders zoals jij team­vaardigheden te ontwikkelen die de waarde, invloed en prestaties van ontwerp vergroten. Lees hier wat wij doen.

Wat wij doen: werkwijze

playlist_add

Voor­bereiding

 1. Beschrijven van je uitdagingen om leidend ontwerp te bieden
 2. Definiëren van je ambities om de waarde, invloed of prestaties van ontwerp te vergroten
 3. Analyseren van ambities
playlist_play

Uitvoering

 1. Een service leveren
 2. Data van uitvoering bestuderen
 3. Verkregen inzichten verwerken
playlist_add_check

Voltooiing

 1. Conclusies trekken
 2. Aanbevelingen voor volgende stappen op­stellen
 3. Eindresultaten presen­teren

Wat wij doen: Services

Beoordeling

 1. Drempels voor vervulling van een ambitie inventariseren
 2. Grondoorzaken van de drempels vinden
 3. Een prognose geven

Advisering

 1. Een plan voor­stellen om de grond­oorzaken van drempels te verhelpen
 2. Schatten van vereiste investeringen voor het plan
 3. Analyseren van verwachte effecten op vervulling van de ambitie

Realisatie

 1. Een plan uitvoeren en monitoren om de grondoorzaken van drempels te verhelpen
 2. Volgen van investeringen voor het plan
 3. Volgen van effecten op vervulling van de ambitie

Second opinion

 1. Beoordelen van drempels voor vervulling van een ambitie
 2. Een advies opstellen hoe de drempels te overwinnen
 3. Eigen advies vergelijken met dat van een derde partij

Trouble­shooting

 1. Problemen analyseren om vervulling van een ambitie te realiseren
 2. Een voor­stel doen hoe de problemen op te lossen
 3. De problemen oplossen zoals voorgesteld

Management

 • Besturen van het vervullen van een ambitie
 • Organiseren van het vervullen
 • Faciliteren van het vervullen

Wat wij doen: Servicemodellen

person

Uitvoerder

We werken voor je

people_outline

Assistent

We werken met je

record_voice_over

Gids

We begeleiden je

library_books

Publicist

We delen met je

Cases

Onderzoek

Tunnelontwerp

Tunnelontwerp

Ontwerpers uit diverse disciplines moeten hun werk coördineren om een tunnel te ontwerpen. Dit artikel beschrijft een wetenschappelijke casestudie van hoe je efficiënter een integraal ontwerp kunt maken.
Vliegtuigontwerp

Vliegtuigontwerp

Het ontwerp van een serievlieg­tuig is vaak gebaseerd op dat van een voor­ganger in dezelfde serie. Dit artikel beschrijft een wetenschap­pelijke case­studie van hoe je een serievliegtuig sneller kunt ontwerpen.

Praktijk

Fabrieksherontwerp

Fabrieksherontwerp

Bij fabrieksherontwerp bleek een toon­aan­gevende service­provider erg afhankelijk van haar hoofd­ontwerper. Dit artikel beschrijft een praktijk­casus van hoe deze afhanke­lijk­heid is gereduceerd.