Wat wij doen

In welke sector dan ook, je orga­ni­satie moet creatief zijn om aan te haken, bij te blijven of te leiden in een veranderende wereld. We helpen ontwerpleiders met een creatieve organisatie vormgeven die structureel beter ontwerpt. Lees hier wat wij doen.

werkwijze

Voor­bereiding

playlist_add

Strategische of concurrentie­voordelen inventariseren die moeten worden behaald, behouden of uitgebouwd

Een ambitie definiëren om deze voordelen te kunnen realiseren, samen met maatstaven

Issues inventariseren die de creatieve organisatie hinderen om deze ambitie te realiseren

Wat wij doen: voorbeeld van voorbereiding.
Voorbeeld: Het inwerken van een ontwerper duurt minstens 9 maanden in plaats van maximaal 4.

Uitvoering

playlist_play

Service-activiteiten uitvoeren

Data van uitvoering bestuderen

Verkregen inzichten verwerken

Voltooiing

playlist_add_check

Conclusies trekken

Aanbevelingen voor volgende stappen op­stellen

Eindresultaten presen­teren

Services

Beoordeling

assessment

Wat wij doen:

Oorzaken van issues vinden

De impact van gevonden oorzaken analyseren

Doelen stellen voor het vormgeven van de creatieve organisatie

Advisering

create

Wat wij doen:

Een transformatie voorstellen: een (her)ontwerp van de creatieve organisatie, samen met een realisatieplan

Vereiste investeringen voor deze transformatie schatten

Verwachte effecten van deze transformatie analyseren

Wat wij doen: voorbeeld van advisering.
Voorbeeld: Het inwerken van een ontwerper gaat van 9 maanden naar 3.

Realisatie

build

Wat wij doen:

Een transformatie helpen uitvoeren en de voortgang ervan volgen

Investeringen voor deze transformatie volgen

Effecten van deze transformatie volgen

Wat wij doen: voorbeeld van realisatie.
Voorbeeld: Het inwerken van een ontwerper is van 9 maanden naar 3 gegaan.

Second opinion

search

Wat wij doen:

De creatieve organisatie beoordelen

Adviseren over het transformeren van de creatieve organisatie

Eigen advies vergelijken met dat van een derde partij

Trouble­shooting

healing

Wat wij doen:

Diagnosticeren van blokkerende issues in een transformatie

Een oplossing voor deze issues voor­stellen

Deze oplossing doorvoeren

Management

gps_fixed

Wat wij doen:

Besturen van het transformeren van de creatieve organisatie

Organiseren van het transformeren

Faciliteren van het transformeren

Servicemodellen

Full service

We doen het werk voor jou

Assistentie

We doen het werk samen met jou

Begeleiding

We begeleiden jou bij het werk

Voorbeelden van adviesconcepten

Een waarde­propositie­architectuur ontwikkelen

Definieer een portfoliostrategie, identificeer hiaten en onvervulde of latente behoeften en definieer segmenten voor klanten en gebruikers — McKinsey Design

Verken gebruikers­belevingen, ontdek gebruikers­motieven en definieer gebruikers­eisen — Interaction Design Foundation

Een meetsysteem voor ontwerp opzetten

Definieer gekwantificeerde ontwerpindicatoren, bouw een holistisch meetsysteem en definieer operationele indicatoren die de strategieën, klant- of gebruikers­ervaringen en producten met topprioriteit onder­steunen — McKinsey Design

Ontwerp stimuleren, meten en evalueren

Laat gewenst gedrag zien, bied motivatoren en herken en erken vertoond gedrag — PositivePsychology

De impact van ontwerp in de organisatie vergroten

Beschrijf ontwerpwerk in termen van bedrijfs­doelen, verzamel bewijs van de resultaten van ontwerp en communiceer de bedrijfs­waarde van ontwerp — BoagWorld

Vertegenwoordig ontwerp op het topniveau van de organisatie, verbeter de ervaring van medewerkers met ontwerp en verspreid ontwerp­praktijken — McKinsey Design

Zorgen voor uitmuntende ontwerp­prestaties

Stel doelen, bepaal spel­regels en bied faciliteiten voor het produceren van ontwerp­kennisUNStudio

Laad ontwerp­processen snel op, versnel interne terug­koppelingen en verbeter de over­dracht — Invision Inside Design

Herken en verwijder onnodig complexe inhoud, organiseer kennis en filter de inhoud — UX Collective

Een bloeiende ontwerp­gemeenschap opbouwen

Vorm multidisciplinaire teams, bevorder kennis­integratie en implementeer besluit­vorming door con­sen­sus — Purdue University

Bouw je reputatie op, vind talent via je netwerk en zet een flexibele talentpijplijn op — Workable

Laatste blog-artikelen

Onderzoek

Tunnelontwerp

Tunnelontwerp

Voor tunnelontwerp moeten ontwerpers uit diverse disciplines hun werk coördineren. Dit artikel beschrijft een wetenschappelijke casestudie van hoe je efficiënter een integraal ontwerp kunt maken.
Vliegtuigontwerp

Vliegtuigontwerp

Het ontwerp van een serievlieg­tuig is vaak gebaseerd op dat van een voor­ganger in dezelfde serie. Dit artikel beschrijft een wetenschap­pelijke case­studie van hoe je een serievliegtuig efficiënter kunt ontwerpen.

Handboek

Hoe doelstellingen te bepalen

Hoe doelstellingen te bepalen

Ontwerpers die meer kennis ontwikkelen presteren over het algemeen ook beter. Dit artikel beschrijft hoe doelstellingen te bepalen voor de ontwikkeling van ontwerp­kennis gebaseerd op de betekenis van deze kennis.
Determinanten van ontwerpprestaties

Soorten ontwerpkennis

Ontwerp is onmisbaar in een snel veranderende wereld waarin een organisatie moet innoveren, waarde scheppen en zich aanpassen. Dit artikel beschrijft zeven soorten ontwerp­kennis die de prestaties van ontwerp bepalen.

Praktijkboek

Fabrieksherontwerp

Fabrieksherontwerp

Bij opdrachten voor fabrieksherontwerp bleek een toon­aan­gevende service­provider erg afhankelijk van haar hoofd­ontwerper. Dit artikel beschrijft een praktijk­casus van hoe deze afhanke­lijk­heid is gereduceerd.