Handboek BVB/BVB

In dit handboek voor designleiders delen we onze exper­tise in het vergroten van het succes van ontwerp. We werken de inhoud van dit handboek regelmatig bij. Stuur ons een mail als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt.

Handboek BVB/BVB
Handboek BVB/BVB

Handboek deel I: Werkwijze

Het eerste deel van dit handboek beschrijft hoe je het succes van ontwerp kunt vergroten. De methode BVB/BVB die we hiervoor hebben ontwikkeld is gebaseerd op een vaardighedenstrategie voor succesvolle productontwikkeling (McKinsey, 2017). Elke ontwikkelstap bestaat uit drie achtereen­volgende activiteiten:

 1. Bereid de ontwikkelstap voor: definieer en analyseer condities voor het vervullen van je ambitie.
 2. Voer de ontwikkel­stap uit: onderneem actie richting het vervullen van je ambitie.
 3. Voltooi de ontwikkelstap: evalueer de vorderingen in het vervullen van je ambitie.

Bereid de ontwikkel­stap voor

playlist_add

Overzicht

Definieer en analyseer je ambitie voor elke ontwerp­service die je wilt ontwikkelen:

 1. Analyseer de situatie.
 2. Benoem je ambitie in de ontwikkeling.
 3. Ga na of aan alle voorwaarden voor uitvoering is voldaan.
description

Situatie

Analyseer de situatie van de ontwerpservice:

 1. Beschrijf de organisatie.
  • Opzet: wat is het plan?
  • Bestaan: is het plan in uitvoering?
  • Werking: is de uitvoering volgens plan?
 2. Analyseer de kritieke succes­factoren.
 3. Geef de volwassenheid aan (in een VRIO-analyse).
  • Voordeel van de concurrent (als waardevol maar niet bestaand)
  • Pariteit (als bestaand en waardevol maar niet zeldzaam)
  • Tijdelijk voordeel (als bestaand, waardevol en zeldzaam maar niet onnavolgbaar)
  • Ongebruikt voordeel (als bestaand, waardevol, zeldzaam en onnavolgbaar maar niet georganiseerd)
  • Duurzaam voordeel (als bestaand, waardevol, zeldzaam, onnavolgbaar en georganiseerd)
gps_fixed

Ambitie

Benoem je ambitie in de ontwikkeling van de ontwerpservice:

 1. Formuleer een meetbare doelstelling.
  • Minimaliseren
  • Reduceren
  • Normaliseren
  • Stabiliseren
  • Restaureren
  • Incrementeren
  • Maximaliseren
 2. Geef het beoogde voordeel van de ontwikkeling aan.
  • Waarde
  • Invloed
  • Prestaties
  • Vraag
  • Resultaten
  • Voordeel
 3. Definieer minstens één en bij voorkeur drie gebalan­ceerde indicatoren die het beoogde voordeel van de ontwikkeling meten, met voor elke indicator een doel­waardenbereik en de huidige waarde.
 4. Analyseer of je ambitie de moeite van het najagen waard is.
  • Wenselijk
  • Haalbaar
  • Levensvatbaar
notifications

Voorwaarden

Ga na of aan alle voorwaarden voor uitvoering van de ontwikkelstap is voldaan:

 1. Beschrijf wat er al is gedaan of wordt gedaan om je ambitie te vervullen.
 2. Beoordeel of de kwaliteit van de resultaten van voorgaande ontwikkel­stappen voldoende is.
 3. Ga na of alle voor uitvoering benodigde hulpbronnen beschikbaar zijn.

Voer de ontwikkel­stap uit

playlist_play

Overzicht

Onderneem actie richting vervulling van je ambitie:

 1. Voer een ontwikkelservice uit om je ambitie te vervullen.
  • Beoordeling
  • Advisering
  • Realisatie
  • Second opinion
  • Troubleshooting
  • Management
 2. Bestudeer de resultaten.
 3. Verwerk verworven inzichten.

Voer een ontwikkelservice uit

Voor elke ontwerpservice die je wilt ontwikkelen:

search

Beoordeling

Analyseer cruciale competenties om je ambitie te vervullen:

 1. Benoem cruciale competenties om je ambitie te vervullen.
 2. Vergelijk de effectiviteit van cruciale competenties.
 3. Beoordeel de volwassenheid van cruciale com­pe­tenties voor het vervullen van je ambitie.

BVB/BVB

Benoemen

Benoem cruciale competenties om je ambitie te vervullen.

 • Onderzoek en ontwikkeling
 • Promotie
 • Levering

BVB/BVB

Vergelijken

Vergelijk de effectiviteit van cruciale competenties met betrekking tot organisatorische aspecten.

 • Reputatie
 • Organisatiestrategie
 • Technologie
 • Stakeholderbehoeften
 • Ethisch handelen
 • Regelgeving

BVB/BVB

Beoordelen

Beoordeel de volwassenheid van cruciale competenties in het vervullen van je ambitie.

 • Afwezig
 • Individueel
 • Groep
 • Organisatorisch

edit

Advisering

Maak een voorstel om competenties te ontwikkelen en strategische vaardigheden op te bouwen om je ambitie te vervullen:

 1. Bestemmen van de ontwikkeling van cruciale competenties.
 2. Verenigen van cruciale competenties tot strategische vaardigheden te vormen.
 3. Borgen van strategische vaardigheden in je ontwerppraktijk.

BVB/BVB

Bestemmen

Maak een voorstel hoe de ontwikkeling van cruciale competenties te bestemmen gebaseerd op hun effectiviteit en volwassenheid.

 • Focus aanbrengen
 • Focus verleggen
 • Resources toevoegen
 • Resources herbestemmen

BVB/BVB

Verenigen

Maak een voorstel hoe cruciale competenties te verenigen tot strategische vaardigheden.

 • Uitvinden
 • Optimaliseren
 • Variëren
 • Innoveren
 • Transformeren
 • Aanpassen

BVB/BVB

Borgen

Maak een voorstel hoe strategische vaardigheden te borgen in je organisatie (in lijn met het McKinsey 7S-raamwerk).

 • Strategie
 • Structuur
 • Systeem
 • Specialismen
 • Sleutelvermogens
 • Samenbindende waarden

build

Realisatie

Realiseer strategische vaardigheden om je ambitie te vervullen:

 • Voer het plan uit om cruciale competenties te ontwikkelen en strategische vaardigheden op te bouwen.
 • Volg de voortgang en resultaten van het uitvoeren van het plan.
 • Evalueer het vervullen van je ambitie.
check

Second opinion

Vergelijk de resultaten van een tweede beoordeling en advisering met het eerste advies:

 1. Maak je eigen beoordeling.
 2. Stel je eigen advies op.
 3. Vergelijk je eigen advies met het eerste advies.
error_outline

Trouble­shooting

Los tegenslagen in de realisatie op:

 1. Analyseer tegenslagen in de realisatie.
 2. Maak een voorstel hoe de tegenslagen te overwinnen.
 3. Voer het voorstel uit.
business_center

Management

Regel het vervullen van je ambitie.

 • Bestuur
 • Organiseer
 • Faciliteer

Bestudeer de resultaten

highlight

Analyse

Analyseer de uitvoering van een ontwikkelservice:

 1. Neem het executieverslag door.
 2. Beoordeel de kwaliteit van de uitvoering.
  • Doeltreffendheid
  • Doelmatigheid
  • Beleving
 3. Evalueer de uitvoering.

Verwerk verworven inzichten

lightbulb_outline

Synthese

Zorg voor het vastleggen van verworven inzichten in hoe je het succes van ontwerp kunt vergroten.

 • Verwoorden
 • Verbeelden
 • Vertolken

Voltooi de ontwikkel­stap

playlist_add_check

Overzicht

Evalueer de vorderingen in het vervullen van je ambitie:

 1. Trek conclusies over de resultaten.
 2. Stel aanbevelingen op voor volgende ontwikkelstappen.
 3. Presenteer de belangrijkste punten.

Handboek deel II: Bibliotheek

Het tweede deel van dit handboek beschrijft praktische problemen en concepten voor het vergroten van het succes van ontwerp. Ze stammen uit wetenschappelijke en professionele literatuur en praktische ervaring. Dit niet-uitputtende overzicht wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Zakelijk succes

Probleem

Hoe kan mijn design­team business­waarde creëren?

Concept

Verken gebruikers­belevingen, ontdek gebruikers­motieven en definieer gebruikers­eisen — Interaction Design Foundation

Probleem

Hoe kan mijn design­team business­invloed vergroten?

Concept

Definieer een portfolio­strategie, identificeer hiaten en onvervulde of latente behoeften en definieer segmenten voor klanten en gebruikers — McKinsey Design

Probleem

Hoe kan mijn design­team business­prestaties verhogen?

Concept

Combineer schaal met wend­baar­heid om te groeien — David Butler & Linda Tischler

Teamsucces

Probleem

Hoe kan mijn design­team zijn waarde bewijzen?

Concept

Beschrijf ontwerpwerk in termen van bedrijfs­doelen, verzamel bewijs van de resultaten van ontwerp en communiceer de bedrijfs­waarde van ontwerp — BoagWorld

Probleem

Hoe kan mijn design­team aan invloed winnen?

Concept

Vertegenwoordig ontwerp op het topniveau van de organisatie, verbeter de ervaring van medewerkers met ontwerp en verspreid ontwerp­praktijken — McKinsey Design

Probleem

Hoe kan mijn design­team zijn prestaties verbeteren?

Concept

Laad ontwerp­processen versneld op, versnel interne terug­koppelingen en verbeter de over­dracht — Invision Inside Design

Herken en verwijder onnodig complexe inhoud, organiseer kennis en filter de inhoud — UX Collective

Stel doelen, bepaal spel­regels en bied faciliteiten voor het produceren van ontwerp­kennisUNStudio

Teamontwikkeling

Probleem

Hoe kan ik mijn design­team opbouwen?

Concept

Bouw je reputatie op, vind talent via je netwerk en zet een flexibele talentpijplijn op — Workable

Vorm een multidisciplinair team, bevorder kennis­integratie en implementeer besluit­vorming door con­sen­sus — Purdue University

Probleem

Hoe kan ik mijn design­team evalueren?

Concept

Definieer gekwantificeerde ontwerpindicatoren, bouw een holistisch meetsysteem en definieer ondersteunende operationele indicatoren — McKinsey Design

Probleem

Hoe kan ik mijn design­team vooruit helpen?

Concept

Bepaal de noodzaak tot verandering, inventariseer de bereidheid tot verandering en beoordeel het vermogen tot verandering — BCG

Laat gewenst gedrag zien, bied motivatoren en herken en erken vertoond gedrag — PositivePsychology

Handboek deel III: Gepubliceerde artikelen

Het derde deel van dit handboek somt een aantal links op naar artikelen met ondersteunende expertise en achtergrondkennis.

Bijlage handboek: Begrippen

Zie definities voor een uitleg van de in dit handboek gehanteerde begrippen.