Handboek

Dit handboek voor designleiders deelt onze unieke expertise in het verhogen van de waarde, impact en prestaties van ontwerpwerk. We werken de inhoud regelmatig bij naar aan­lei­ding van nieuwe weten­schappelijke kennis en praktijk­ervaring. Stuur ons een mail met je vragen, opmerkingen of suggesties.

Begrippen

Zie definities voor een uitleg van gehanteerde begrippen.

Werkwijze

Het eerste deel van dit handboek beschrijft stappen om de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk te verhogen.

VoorbereidING

playlist_add

Overzicht

Analyseer en valideer je verwachtingen van verhoging van de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk.

 1. Beschrijf de huidige situatie van elke ontwerpservice die je wilt upgraden.
 2. Definieer je ambitie in het verhogen van de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk.
 3. Verken mogelijkheden om je ambitie te vervullen.
room_service

Service

Stel kort een ontwerpservice voor die je wilt upgraden.

 • Naam.
 • Soort ontwerpobject.
 • Beoogde positie.
  • Marktsegmenten
  • Afstand tot concurrenten
  • Cliënten
  • Waarden of missie
  • Behoeften of wensen
  • Functies, gedrag of samenstelling
  • Beleving van cliënten, belanghebbenden of ontwerpers
description

Situatie

Beschrijf de huidige situatie van een ontwerpservice die je wilt upgraden.

 • Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen met betrekking tot de waarde die deze service produceert.
  • Voordelen
  • Pijnstillers
  • Verrassingen
 • Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen met betrekking tot de impact van deze service.
  • Geïnteresseerden
  • Cliënten
  • Aanhangers
 • Sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen met betrekking tot de prestaties van deze service.
  • Bereik
  • Kwaliteit
  • Baten
  • Tijd
  • Kosten
  • Risico
gps_fixed

Ambitie

Spreek je ambitie uit voor een ontwerpservice die je wilt upgraden.

 • Het resultaat van je teams ontwerpwerk dat je wilt verhogen.
  • Waarde
  • Impact
  • Prestaties
 • Het vermogen dat het succes van het verhogen bepaalt.
  • Kracht
  • Snelheid
  • Duurvermogen
 • Minstens één en bij voorkeur drie gebalanceerde indicatoren voor het vermogen om het resultaat te verhogen, met een doelwaardenbereik en de huidige waarde.
 • Een analyse of je ambitie de moeite van het najagen waard is.
  • Wenselijk
  • Haalbaar
  • Levensvatbaar
add_shopping_cart

Mogelijkheden

Verken mogelijkheden om je ambitie te vervullen.

 • Manieren om vaardigheden te identificeren en te verankeren in je organisatie die cruciaal zijn om je ambitie te vervullen.
  • Strategie
  • Structuur
  • Systeem
  • Specialismen
  • Sleutelvermogens
  • Samenbindende waarden
 • Veranderingen die al zijn geprobeerd en redenen waarom ze niet hebben geleid tot vervulling van je ambitie.

Uitvoering

playlist_play

Overzicht

Voer een service uit om de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk te verhogen.

 1. Voer een service uit.
 2. Bestudeer de service-uitvoering.
 3. Verwerk verworven inzichten.

Voer een service uit

menu

Overzicht

 • Beoordeling. Kader de situatie in en formuleer een probleem.
 • Advisering. Bedenk een concept, ontwikkel een oplossing en lever specificaties op.
 • Realisatie. Voer een gespecificeerde oplossing door.
 • Second opinion. Geef je mening over wat het probleem is en hoe het op te lossen en vergelijk dit met het eerste advies.
 • Troubleshooting. Los tegenslagen bij de realisatie op.
 • Management. Regel het verhogen van de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk.
Assessment

Beoordeling

Kader de situatie in en formuleer een probleem.

 1. Vorm een visie voor vervulling van je ambitie.
 2. Definieer issues om je ambitie volgens de visie te vervullen.
 3. Benoem oorzaken die verklaren waarom deze issues bestaan en geef prognoses voor deze oorzaken.
border_all

Visie

Creëer een visie voor vervulling van je ambitie.

 • Focus
 • Opvatting
 • Aanpak
help_outline

Issue

Beschrijf een issue dat moet worden opgelost om je ambitie volgens de visie te vervullen.

 • Een open vraag (bijv. “Hoe kan …?”), met termen die verband houden met de ontwerpservice die je wilt upgraden en de resultaat­indicatoren die je hebt gedefinieerd.
 • Validatie van de vraag (d.w.z., je bevestiging dat het beant­woorden van de vraag bijdraagt aan het vervullen van je ambitie).
sync_problem

Oorzaak

Identificeer voor elk issue een vaardigheid die cruciaal is om je ambitie te vervullen.

 • Beschrijving.
 • Plaats in de organisatie.
  • Strategie
  • Structuur
  • Systeem
  • Specialismen
  • Sleutelvermogens
  • Samenbindende waarden
 • Levenscyclusfase.
  • Ideevorming
  • Conceptie
  • Ontwikkeling
  • Productie
  • Gebruik
  • Buitengebruikstelling
 • Oorsprong.
  • Geleerd
  • Uitgevonden
  • Aangeboren
 • Aard.
  • Expliciet
  • Impliciet
  • Stilzwijgend
 • Belang (gebaseerd op een VRIO-analyse).
  • Waarde­vol
  • Zeld­zaam
  • Niet te imiteren
  • Georganiseerd om waarde vast te leggen (of uit te nutten)
 • Prognose van de ontwikkeling, zonder interventie en na een interventie.
  • Ongunstig
  • Gereserveerd
  • Gunstig
Advisement

Advisering

Bedenk een concept, ontwikkel een oplossing en lever specificaties op.

 1. Bedenk een idee om een oorzaak van een op te lossen issue weg te nemen.
 2. Ontwikkel een plan om dit idee te realiseren.
 3. Lever de details op van activiteiten die deel uitmaken van dit plan.
lightbulb_outline

Idee

Bedenk voor elke oorzaak van een op te lossen issue een idee voor ontwikkeling van de vaardigheid die is geïdentificeerd voor deze oorzaak.

 • Beschrijving.
 • Type verandering.
  • Uitvinding
  • Verbetering
  • Variatie
  • Innovatie
  • Transformatie
  • Aanpassing
 • Plaats in de organisatie.
  • Strategie
  • Structuur
  • Systeem
  • Specialismen
  • Sleutelvermogens
  • Samenbindende waarden
play_circle_outline

Plan

Ontwikkel een plan om dit idee te realiseren.

 • Achtergrond.
 • Probleem.
 • Doelstelling.
 • Resultaat.
 • Afbakening.
 • Afhankelijkheden.
 • Werkzaamheden.
 • Fasering.
 • Beheersing.
Realization

Realisatie

Voer een gespecificeerde oplossing door.

 1. Voer het plan uit.
 2. Beheers planuitvoering.
 3. Rapporteer over planuitvoering.
Second opinion

Second opinion

Geef je mening over wat het probleem is en hoe het op te lossen en vergelijk dit met het eerste advies.

 1. Maak een beoordeling.
 2. Stel een advies op.
 3. Vergelijk het eigen advies met het eerste.
Troubleshooting

Troubleshooting

Los tegenslagen bij de realisatie op.

 1. Analyseer tegenslagen.
 2. Maak een voorstel om deze tegenslagen op te lossen.
 3. Voer een goedgekeurd voorstel uit.
Management

Management

Verzorg het regelen van een verhoging van de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk.

 • Besturen
 • Organiseren
 • Faciliteren

Bestudeer de service-uitvoering

highlight

Analyse

Analyseer de uitvoering van een service.

 1. Neem het executieverslag door.
 2. Beoordeel de kwaliteit van de uitvoering.
  • Doeltreffendheid
  • Doelmatigheid
  • Beleving

verwerk verworven inzichten

lightbulb_outline

Synthese

Ontwikkel kennis over het identificeren en verankeren van vaardig­heden die cruciaal zijn voor het verhogen van de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk.

 1. Ontdek kennis door lessen te trekken uit het uitvoeren van een service.
 2. Leg deze kennis vast.
 3. Deel deze kennis.

Voltooiing

playlist_add_check

Overzicht

Evalueer vorderingen in het verhogen van de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk.

 1. Trek conclusies over het behaalde (tussen)resultaat.
 2. Stel aanbevelingen op voor volgende stappen.
 3. Presenteer de belangrijkste punten.

Bibliotheek

Het tweede deel van dit handboek beschrijft praktische issues en ideeën voor het verhogen van de waarde, impact en prestaties van je teams ontwerpwerk. Deze lijsten zijn niet uitputtend.

Issues

Verhoog waarde

Hoe kan mijn designteam:

 • De ecologische voetafdruk van de business verkleinen?
 • De klantervaring in onze klantreizen verbeteren?
 • Betere producten in de consumentenproductlijn creëren?

Verhoog impact

Hoe kan mijn designteam:

 • Meer businesslijnen bedienen?
 • Meer orders binnenhalen?
 • Meer prijzen winnen?

Verhoog prestaties

Hoe kan mijn designteam:

 • De ratio eerstekeersgoedkeuringen van ontwerpen verhogen?
 • Een minder chaotisch ontwerpproces doorlopen?
 • Het nabewerken van ontwerpen verminderen?

Bouw team

Hoe kan ik:

 • Getalenteerde ontwerpers aantrekken voor mijn team?
 • Mijn team bemensen om complexe uitdagingen aan te kunnen?
 • Het inwerken van ontwerpers in mijn team versnellen?

Evalueer team

Hoe kan ik:

 • Het succes van mijn team meten?
 • De vaardigheden van mijn team analyseren?
 • De verandergereedheid van mijn team beoordelen?

Help team vooruit

Hoe kan ik:

 • De waarde van mijn teams werk verhogen?
 • De impact van mijn teams werk verhogen?
 • De prestaties van mijn teams werk verhogen?

Ideeën

Verhoog waarde

Definieer een portfoliostrategie, identificeer hiaten en onvervulde of latente behoeften en definieer segmenten voor klanten en gebruikers — McKinsey Design

Verken gebruikers­belevingen, ontdek gebruikers­motieven en definieer gebruikers­eisen — Interaction Design Foundation

Verhoog impact

Vertegenwoordig ontwerp op het topniveau van de organisatie, verbeter de ervaring van medewerkers met ontwerp en verspreid ontwerp­praktijken — McKinsey Design

Beschrijf ontwerpwerk in termen van bedrijfs­doelen, verzamel bewijs van de resultaten van ontwerp en communiceer de bedrijfs­waarde van ontwerp — BoagWorld

Verhoog prestaties

Laad ontwerp­processen versneld op, versnel interne terug­koppelingen en verbeter de over­dracht — Invision Inside Design

Herken en verwijder onnodig complexe inhoud, organiseer kennis en filter de inhoud — UX Collective

Bouw team

Bouw je reputatie op, vind talent via je netwerk en zet een flexibele talentpijplijn op — Workable

Vorm multidisciplinaire teams, bevorder kennis­integratie en implementeer besluit­vorming door con­sen­sus — Purdue University

Evalueer team

Definieer gekwantificeerde ontwerpindicatoren, bouw een holistisch meetsysteem en definieer ondersteunende operationele indicatoren — McKinsey Design

Bepaal de noodzaak tot verandering, inventariseer de bereidheid tot verandering en beoordeel het vermogen tot verandering — BCG

Help team vooruit

Laat gewenst gedrag zien, bied motivatoren en herken en erken vertoond gedrag — PositivePsychology

Stel doelen, bepaal spel­regels en bied faciliteiten voor het produceren van ontwerp­kennisUNStudio

Gepubliceerde artikelen