7 Soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen

Ontwerp is onmisbaar in een snel veranderende wereld waarin organisaties concurreren. Dit artikel beschrijft zeven soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen.

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, creëren en delen kennis van verschillende soorten. Dit artikel legt uit welke soorten kennis een team nodig heeft om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen.

Soorten kennis.

Soorten kennis

De organisatie van een team rust op de volgende soorten kennis en hun onder­linge relaties.

  • Strategie: het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
  • Structuur: de wijze van organiseren van ontwerpwerk.
  • Systemen: de processen en procedures voor ontwerp.
  • Stijl: de wijze waarop het ontwerpen wordt benaderd.
  • Specialismen: specialisatiegebieden van ontwerpers.
  • Sleutelvermogens: talenten en kunden van ontwerpers.
  • Samenbindende waarden: geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.
7 Soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen 1

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar, maar het McKinsey 7S-model is in de praktijk goed toepasbaar. Verder kennen veel managers dit model. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

In de praktijk kan het lastig of onnodig zijn de twee soorten Systemen en Stijl te onderscheiden. Een ontwerp­team kan stijl bijvoorbeeld definiëren als de processen en procedures die de teamleden gewend zijn te volgen. In zulke gevallen kun je de twee soorten gemaks­halve combineren tot één soort, Systeem.

Raamwerk

De zeven soorten kennis en hun onderlinge relaties vormen een raamwerk dat van pas komt bij het:

  • Analyseren van een ontwerpactiviteit.
  • Opbouwen van kennis die van belang is voor het ontwerpwerk.
  • Ontwerpkennis deel maken van het team-DNA.