Definities

Op deze webpagina vind je definities van begrippen die we hanteren.

Definities: Design Impulse.
Definities

Probleem-gerelateerde definities

Aanpak

Definitie: Een ­gedrags­wijze om een probleem vanuit een bepaald per­spec­tief aan te pakken.

Bijvoorbeeld:

Deksels probleem

Definitie: Een vaag, verwarrend en uniek probleem dat je pas begrijpt na het formuleren van een oplossing.

Een ontwerpprobleem is een deksels probleem (Engels: wicked problem). Eisen geformuleerd om behoeften en verlangens van gebruikers uit te drukken zijn in de praktijk vaak in­compleet, in­con­sis­tent, on­nauw­keurig of ambigu (zie Towards a knowledge level theory of design process).

Methodologie

Definitie: Een verzameling principes, werkwijzen en procedures die helpen bepaalde problemen op te lossen.

Bijvoor­beeld:

 • Agile voor veranderings­gedreven ont­wik­keling,
 • V-Model voor test­gedreven ont­wik­keling en
 • Design for X voor issue-gedreven ont­wik­keling.

Creativiteit-gerelateerde definities

Creativiteit

Definitie: Productief door verbeelding.

Vormen:

 • Innovatie
 • Adaptatie
 • Transformatie

Organisatorische creativiteit

Definitie: Creativiteit die je niet kunt toewijzen aan individuen maar slechts aan een groep mensen.

Ontwerp-gerelateerde definities

Beleving

Definitie: De emotie die een persoon voelt bij de mogelijk­heden om een behoefte of verlangen te vervullen.

Ontwerp

Definitie: Een plan, schets of tekening die het uiterlijk, functie en werking van een object laat zien voordat het wordt gebouwd of gemaakt.

Ontwerpen

Definitie: Creëren van nieuwe belevingen door middel van een object dat nog moet worden gebouwd of gemaakt.

Met andere woorden, een ontwerpproces poogt expliciete en impliciete verwachtingen waar te maken en te overtreffen door een nieuw object te specificeren. Er zijn vele toepassings­gebieden, zoals reclame-ontwerp, industrieel ontwerp en web design, allemaal met hun eigen definities van ontwerpen.

Wetenschappelijk gezien creëert ontwerp een theorie: een idee, plan, of verzameling prin­cipes hoe bepaalde behoeften en wensen te vervullen door middel van eigen­schappen van een nog niet bestaand object. Verder creëert ontwerp een model van deze theorie. Dat specificeert een object met eigen­schappen die over­een­komen met de eigen­schappen volgens de theorie. Op basis van dit model kun je het object dan bouwen of maken (zie Towards an anticipatory view of design).

Organisatie-gerelateerde definities

Professionele praktijk

Definitie: Een groep mensen die zich richt op het duurzame lange­termijn­succes van een specifiek beroep in een organisatie.

Zie voor ontwerp A Framework for Building a Design Practice.

Teamorganisatie

Definitie: Een samenstelling van twee of meer mensen die met elkaar werken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Een teamorganisatie kan worden beschreven in termen van de volgende aspecten:

 • Strategie
 • Structuur
 • Systeem
 • Specialismen
 • Sleutelvermogens
 • Samenbindende waarden