Achtergrond

Hoe kun je een doelstelling bepalen voor capaciteiten­ontwikkeling: 3 simpele stappen

Om de ontwikkeling van een capaciteit in je organisatie te sturen kun je in 3 simpele stappen een doelstelling bepalen.

Hoe kun je een doelstelling bepalen voor capaciteiten­ontwikkeling: 3 simpele stappen 1

Stappen voor een doelstelling bepalen

Voordeel

Definieer welk voordeel de capaciteit geeft voor je organisatie.

Richting

Definieer een koers voor het ontwikkelen van de capaciteit in je organisatie.

Prioriteit

Definieer het belang en de urgentie van het ontwikkelen van de capaciteit.

Voordeel

Om het voordeel te benoemen dat een capaciteit geeft aan je organisatie kun je een VRIO-analyse uitvoeren. Hiermee kun je vier relevante eigenschappen achterhalen. Deze eigenschappen zijn:

Waarde­vol

In staat om kansen te verzilveren en bedreigingen af te weren.

Zeld­zaam

Schaars en moeilijk aan te trekken.

Onnavolg­baar

Moeilijk te kopiëren of te vervangen.

Georgani­seerd

Ingericht om resources optimaal te benutten.

Richting

Bestem de ontwikkeling van een capaciteit als volgt:

Draaien

Waardevol maar niet aanwezig (in je organisatie).

Ver­fijnen

Aanwezig en waardevol maar niet zeldzaam.

Inte­greren

Aanwezig, waardevol en zeldzaam maar ook te imiteren.

Onder­steunen

Aanwezig, waardevol, zeldzaam en onnavolgbaar maar niet georganiseerd.

Onder­houden

Aanwezig, waardevol, zeldzaam, onnavolgbaar en georganiseerd.

Prioriteit

Bepaal als volgt een prioriteit voor de ontwikkeling van een capaciteit:

Nu

Als deze kan worden ontwikkeld en dat als eerste moet gebeuren.

Straks

Als deze kan worden ontwikkeld en dat als volgende moet gebeuren.

Later

Als deze kan worden ontwikkeld en dat op een later moment moet gebeuren.

Posted by Pieter van Langen in Achtergrond

7 Soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, creëren en delen kennis van verschillende soorten. Dit artikel legt uit welke soorten kennis een team nodig heeft om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen.

7 Soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen 2

Soorten ontwerpkennis

De organisatie van een team rust op de volgende soorten kennis en hun onder­linge relaties.

  • Strategie: het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
  • Structuur: de wijze van organiseren van ontwerpwerk.
  • Systemen: de processen en procedures voor ontwerp.
  • Stijl: de wijze waarop het ontwerpen wordt benaderd.
  • Specialismen: specialisatiegebieden van ontwerpers.
  • Sleutelvaardigheden: talenten en kunden van ontwerpers.
  • Samenbindende waarden: geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.

7 Soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen 3

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar, maar het McKinsey 7S-model is in de praktijk goed toepasbaar. Verder kennen veel managers dit model. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

In de praktijk kan het lastig of onnodig zijn de twee soorten Systemen en Stijl te onderscheiden. Een ontwerp­team kan stijl bijvoorbeeld definiëren als de processen en procedures die de teamleden gewend zijn te volgen. In zulke gevallen kun je de twee soorten gemaks­halve combineren tot één soort, Systeem.

Raamwerk

De zeven soorten kennis en hun onderlinge relaties vormen een raamwerk dat van pas komt bij het:

  • Analyseren van een ontwerpactiviteit.
  • Opbouwen van kennis die van belang is voor het ontwerpwerk.
  • Ontwerpkennis deel maken van het team-DNA.
Posted by Pieter van Langen in Achtergrond