Ontwerp steeds succesvoller maken: Vliegtuigontwerp

Vliegtuigontwerp

Het ontwerp van een serievlieg­tuig is vaak gebaseerd op dat van een voor­ganger in dezelfde serie. Dit artikel beschrijft een wetenschap­pelijke case­studie van hoe je een serievliegtuig efficiënter kunt ontwerpen.

Verzoek

Behoefte

Sector
Industrie

Luchtvaartindustrie

Voordeel
Innovatie

Een nieuw vliegtuig ontwikkelen als opvolger van een gecertificeerd vliegtuig

Motivatie
Ontwerptijd verminderen

Medior-ontwerpers hebben beduidend meer tijd nodig om een serievliegtuig te ontwerpen dan senior-ontwerpers

Ambitie
Efficiënter ontwerpen van een serievliegtuig

Inventariseren wat maakt dat senior-ontwerpers beter presteren dan medior-ontwerpers en uitzoeken of dat kan worden onderwezen of anderszins overgedragen aan medior-ontwerpers

Ontwerpprestaties

Aantal issues
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en statusrapportages

Indicator
[Tijd] Efficiency van senior-ontwerpers vergeleken met medior-ontwerpers

Status
Issue

Eenheid
Aantal uren besteed door medior-ontwerpers versus senior-ontwerpers

Doel
Maximaal 1,5

Realiteit
2

Indicator
[Kosten] Efficiency van senior-ontwerpers vergeleken met medior-ontwerpers

Status
Issue

Eenheid
Bedrag in euro besteed aan medior-ontwerpers versus senior-ontwerpers

Doel
Maximaal 1,25

Realiteit
1,5

Beoordeling

Focus

Gebied
Ontwerp van een verlengd passagiers­vliegtuig met meer stoelen

Gekozen als onderwerp van onderzoek

Filter
Essentiële en schaarse kennis

Hier zijn de belangrijkste redenen te vinden waarom senior-ontwerpers beduidend beter presteren dan medior-ontwerpers

Ontwikkeldoelstellingen

Aantal doelstellingen
2

Gebaseerd op prestatie-issues en een kennisanalyse

Kennis
[Strategie] Een eerder vliegtuig­ontwerp voorstellen en herzien

Ontwikkel­doelstelling
Uitbreiden

Type
Expliciet

Karakter
Stabiel

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
[Systemen] Rationale van een eerder vliegtuig­ontwerp hergebruiken

Ontwikkel­doelstelling
Uitbreiden

Type
Impliciet

Karakter
Stabiel

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Advies

Voorstel

Aantal voorgestelde taken
2

Gebaseerd op een beoordeling

Taak
Definiëren hoe rationale te hergebruiken tijdens het ontwerpen

Status
Voorstel

Methode
Senior-ontwerpers interviewen

Actor
Kennis­technoloog

Focus
Rationale van een eerder vliegtuig­ontwerp hergebruiken

Taak
Leren hoe een serievliegtuig te ontwerpen

Status
Voorstel

Methode
Medior-ontwerpers trainen

Actor
Hoofd­ontwerper

Focus
• Een eerder vliegtuig­ontwerp voorstellen en herzien
• Rationale van een eerder vliegtuig­ontwerp hergebruiken

Prestatieschattingen

Aantal schattingen
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en verwachte effecten van taakuitvoering

Indicator
[Tijd] Efficiency van senior-ontwerpers vergeleken met medior-ontwerpers

Status
Schatting

Eenheid
Aantal uren besteed door medior-ontwerpers versus senior-ontwerpers

Doel
Maximaal 1,5

Plan
1,5

Indicator
[Kosten] Efficiency van senior-ontwerpers vergeleken met medior-ontwerpers

Status
Schatting

Eenheid
Bedrag in euro besteed aan medior-ontwerpers versus senior-ontwerpers

Doel
Maximaal 1,25

Plan
1,25

Achter­grond­onder­zoek

Frances Brazier, Pieter van Langen en Jan Treur (1997). A compositional approach to modelling design rationale. AIEDAM 11, 125-139.