Vliegtuigontwerp

Vliegtuigontwerp

Het ontwerp van een serievlieg­tuig is vaak gebaseerd op dat van een voor­ganger in dezelfde serie. Dit artikel beschrijft een wetenschap­pelijke case­studie van hoe je een serievliegtuig sneller kunt ontwerpen.

Verzoek

Behoeften en wensen

room_service

Ontwerp­service

Ontwerp van een serievliegtuig

description

Situatie

Junior-ontwerpers worstelen met het ontwerpen van een opvolger. Wanneer er geen senior-ontwerpers over hun schouders meekijken of met ze sparren is de voortgang trager.

help_outline

Uitdaging

[Ontwerp­service verbeteren, Design­team voor­uit­helpen] Wat kunnen junior-ontwerpers leren van senior-ontwerpers om een opvolger te ontwerpen?

gps_fixed

Ambitie

[Tijd] Junior-ontwerpers ontwerpen een opvolger sneller. Dit is wenselijk, haalbaar en levensvatbaar.

Beoordeling

room_service

Ontwerp­service

Ontwerp van een serievliegtuig

border_all

Competitieve positie

[Zwakte] In tegenstelling tot senior-ontwerpers weten junior-ontwerpers niet goed hoe de opvolger van een eerder vliegtuig te ontwerpen.

report_problem

Probleem

[Systeem] Wat junior-ontwerpers kunnen leren van senior-ontwerpers om een opvolger te ontwerpen is gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie. Deze vaardigheid is waardevol maar niet georga­niseerd: junior-ontwerpers beschikken niet erover. Ze kunnen deze ontwikkelen en de aard is impliciet. Prognose:

  • Ongunstig zonder interventie.
  • Gunstig na een interventie.

Advies

room_service

Ontwerp­service

Ontwerp van een serievliegtuig

drafts

Concept

[Systeem] Leer junior-ontwerpers hoe gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie.

notifications_active

Interventie

Stap 1. Definieer hoe gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie: laat een kennis­technoloog senior-ontwerpers interviewen om kennis te achterhalen over de werkwijze voor het achterhalen, hergebruiken, herzien en behouden van ontwerprationale.

Stap 2. Draag kennis over hoe gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie: laat senior-ontwerpers junior-ontwerpers trainen in de werkwijze.

Achter­grond­onder­zoek

Frances Brazier, Pieter van Langen en Jan Treur (1997). A compositional approach to modelling design rationale. AIEDAM 11, 125-139.