Fabrieksherontwerp

In de eerste fase van fabrieksherontwerp bleek een toon­aan­gevende service­provider erg afhankelijk van haar hoofd­ontwerper. Dit artikel beschrijft een praktijk­casus van hoe deze afhanke­lijk­heid kon worden beperkt.

Sector: Privaat

Industrie: Dienstverlening

Domein: Chemische fabrieken

Fabrieksherontwerp 1

Voorbereiding

Situatie

Organisatie. Herontwerp voor renovatie of uitbreiding van een fabriek beslaat drie fases. Eerst krijgt een van de ontwerpers de opdracht een conceptueel ontwerp te maken. Daarna gaat een klein team een basis­ontwerp maken. Vervolgens maakt een groter team een gedetailleerd ontwerp.

Omgevingsfactoren. Concurrentie met andere bedrijven.

Issues. De hoofd­ontwerper is momenteel de enige die de fase van conceptueel ontwerp beheerst. Het trainen van ontwerpers in deze fase gaat langzaam. Inhuren is geen optie omdat de benodigde expertise groten­deels uniek is.

Ambitie

Doelstelling. Beperken van het sleutelpersoon-risico in de fase van conceptueel ontwerp.

Voordelen. Beperkt risico van afhankelijkheid van kroonontwerper.

Analyse. De moeite van het najagen waard.

Beoordeling van fabrieksherontwerp

Benoem

Cruciale vermogens om een conceptueel ontwerp te produceren:

 • (Coördineren van het ontwerpen)
  • Schatten van de vereiste inspanning [impliciet].
  • Bepalen van de procesgang [impliciet].
 • (Specificeren van ontwerpeisen)
  • Inschatten van klantkenmerken [expliciet].
 • (Vervullen van ontwerpeisen)
  • De impact van een concept analyseren [expliciet].
  • Commercieel inzicht tonen [stilzwijgend, aangeboren].

Vergelijk

Verwachte bijdragen van cruciale vermogens:

 • Reputatie:
  • Schatten van de vereiste inspanning.
  • Bepalen van de procesgang.
 • Stakeholderbehoeften:
  • Inschatten van klantkenmerken.
  • De impact van een concept analyseren.
  • Commercieel inzicht tonen.

Becijfer

Aanwezigheid van cruciale vermogens in het designteam:

 • Individuele aanwezigheid:
  • Schatten van de vereiste inspanning.
  • Bepalen van de procesgang.
  • Inschatten van klantkenmerken.
  • De impact van een concept analyseren.
  • Commercieel inzicht tonen.

Advies voor fabrieksherontwerp

Bewerk

Cruciale vermogens om ze zeldzaam te maken: geen.

Verenig

Bewerkte vermogens om ze onimiteerbaar te maken: geen.

Borg

Unieke vermogens in de organisatie van het designteam:

 • Systeem. Neem als instructies op in de standaardwerkwijze:
  • (Leveren van een ontwerpservice)
   • Inschatten van klantkenmerken.
   • De impact van een concept analyseren.
 • Systeem. Maak expliciet en neem als instructies op in de standaardwerkwijze:
  • (Leveren van een ontwerpservice)
   • Schatten van de vereiste inspanning.
   • Bepalen van de procesgang.
 • Systeem. Omschrijf of illustreer en neem als voorwaarden op in de standaardwerkwijze:
  • (Leveren van een ontwerpservice)
   • Commercieel inzicht tonen.
 • Sleutelvaardigheden. Train de verantwoordelijk manager in het beoordelen van ontwerpers of ze beschikken over de vermogens genoemd in de voorwaarden van de standaardwerkwijze.
 • Sleutelvaardigheden. Train de ontwerpers die voldoen aan alle voorwaarden in het uitvoeren van de standaardwerkwijze.