Fabrieksherontwerp

In de eerste fase van fabrieksherontwerp bleek een toon­aan­gevende service­provider erg afhankelijk van haar hoofd­ontwerper. Dit artikel beschrijft een praktijk­casus van hoe deze afhanke­lijk­heid kon worden beperkt.

Sector: Privaat

Industrie: Dienstverlening

Domein: Chemische fabrieken

Fabrieksherontwerp.

Fabrieksherontwerp: Voorbereiding

Analyseer

Organisatie. Herontwerp voor renovatie of uitbreiding van een fabriek beslaat drie fases. Eerst krijgt een van de ontwerpers de opdracht een conceptueel ontwerp te maken. Daarna gaat een klein team een basis­ontwerp maken. Vervolgens maakt een groter team een gedetailleerd ontwerp.

Omgevingsfactoren. Concurrentie met andere bedrijven.

Issues. De hoofd­ontwerper is momenteel de enige die de fase van conceptueel ontwerp beheerst. Het trainen van ontwerpers in deze fase gaat langzaam. Inhuren is geen optie omdat de benodigde expertise groten­deels uniek is.

Benoem

Doel. Bouw een krachtig ontwerpteam.

Doelstelling. Beperk de afhankelijkheid van de hoofdontwerper in de fase van conceptueel ontwerp.

Voordelen. Beperkt risico.

Fabrieksherontwerp: Visie

Identificeer

 • Leveren van een ontwerpservice / Coördineren:
  • Schatten van de vereiste inspanning [impliciet].
  • Bepalen van de procesgang [impliciet].
 • Leveren van een ontwerpservice / Creëren van een probleem:
  • Inschatten van klantkenmerken [expliciet].
 • Leveren van een ontwerpservice / Creëren van een concept:
  • De impact van een concept analyseren [expliciet].
 • Leveren van een ontwerpservice / Creëren van een oplossing:
  • Commercieel inzicht tonen [stilzwijgend, aangeboren].

Vergelijk

 • Reputatie:
  • Schatten van de vereiste inspanning.
  • Bepalen van de procesgang.
 • Stakeholderbehoeften:
  • Inschatten van klantkenmerken.
  • De impact van een concept analyseren.
  • Commercieel inzicht tonen.

Fabrieksherontwerp: Valuatie

Becijfer

 • Enkelvoudige aanwezigheid:
  • Schatten van de vereiste inspanning.
  • Bepalen van de procesgang.
  • Inschatten van klantkenmerken.
  • De impact van een concept analyseren.
  • Commercieel inzicht tonen.

Fabrieksherontwerp: Transitie

Schaal op

 • Systeem. Neem als instructies op in de standaardwerkwijze:
  • Inschatten van klantkenmerken.
  • De impact van een concept analyseren.
 • Systeem. Maak expliciet en neem als instructies op in de standaardwerkwijze:
  • Schatten van de vereiste inspanning.
  • Bepalen van de procesgang.
 • Systeem. Omschrijf of illustreer en neem als voorwaarden op in de standaardwerkwijze:
  • Commercieel inzicht tonen.
 • Sleutelvermogens. Train de verantwoordelijk manager in het beoordelen van ontwerpers of ze beschikken over de vermogens genoemd in de voorwaarden van de standaardwerkwijze.
 • Sleutelvermogens. Train de ontwerpers die voldoen aan alle voorwaarden in de standaardwerkwijze.