Fabrieksherontwerp

Fabrieksherontwerp

Bij opdrachten voor fabrieksherontwerp bleek een toon­aan­gevende service­provider erg afhankelijk van haar hoofd­ontwerper. Dit artikel beschrijft een praktijk­casus van hoe deze afhanke­lijk­heid is gereduceerd.

Verzoek

Behoefte

Sector
Grondstoffen

Chemicaliën

Ontwerppraktijk
Fabrieksherontwerp

Uitgevoerd voor het verbouwen (uitbreiden of renoveren) van een bestaande fabriek

Voordeel
Innovatie

Verbouwings­projecten zijn een bron van innovatie voor nieuw­bouw­projecten

Motivatie
Verminderen van een sleutel­speler­risico

De hoofd­ontwerper is de expert en anderen hebben moeite zijn niveau te benaderen

Ambitie
Sneller leren hoe je een fabriek herontwerpt

Omdat de vereiste kennis vermoedelijk grotendeels uniek is, is inhuren geen optie

Prestatie-issues

Aantal issues
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en statusrapportages

Indicator
Beschikbaarheid van goed presterende ontwerpers

Status
Issue

Categorie
Risico

Eenheid
Aantal medewerkers

Doel
Minimaal 3

Realiteit
1

Indicator
Inwerktijd van een ontwerper

Status
Issue

Categorie
Risico

Eenheid
Aantal maanden

Doel
Maximaal 4

Realiteit
9

Beoordeling

Focus

Gebied
Conceptueel ontwerp voor verbouwing

Hier presteert de hoofdontwerper beduidend beter dan andere ontwerpers

Kennismap
Topniveau

Partial knowledge map for plant redesign

Filter
Essentiële en schaarse kennis

Hier zijn de belangrijkste redenen te vinden waarom de hoofdontwerper beduidend beter presteert dan anderen

Kennisontwikkeldoelstellingen

Aantal doelstellingen
5

Gebaseerd op prestatie-issues en de herkomst en het voorkomen van kennis

Kennis
Vereiste inspanning schatten

Doelstelling
Uitbreiden

Categorie
Strategie

Type
Impliciet

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
Procesgang bepalen

Doelstelling
Uitbreiden

Categorie
Systemen

Type
Impliciet

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
Modelleer­hulp­middelen benutten

Doelstelling
Uitbreiden

Categorie
Strategie

Type
Expliciet

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
Klantkenmerken inschatten

Doelstelling
Uitbreiden

Categorie
Sleutel­vaardig­heden

Type
Expliciet

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
Commercieel inzicht tonen

Doelstelling
Aantrekken

Categorie
Sleutel­vaardig­heden

Type
Stilzwijgend

Herkomst
Aangeboren

Voorkomen
Niet uniek

Advies

Voorstel

Aantal voorgestelde taken
3

Gebaseerd op de ontwikkel­doelstelling, de herkomst en het voorkomen van kennis

Taak
Ontwerpers contracteren met de vereiste aangeboren talenten

Status
Voorstel

Categorie
Verwerven

Actor
Manager

Kennis
Commercieel inzicht tonen

Taak
Vereiste impliciete kennis van de hoofdontwerper expliciet maken

Status
Voorstel

Categorie
Overdragen

Actor
Kennis­technoloog

Kennis
Vereiste inspanning schatten, Procesgang bepalen

Taak
Gecontracteerde ontwerpers leren vereiste expliciete en impliciete kennis toe te passen

Status
Voorstel

Categorie
Overdragen

Actor
Hoofd­ontwerper

Kennis
Vereiste inspanning schatten, Procesgang bepalen, Modelleer­hulpmiddelen benutten, Klant­kenmerken inschatten

Prestatieschattingen

Aantal schattingen
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en verwachte effecten van voorgestelde taken

Indicator
Beschikbaarheid van goed presterende ontwerpers

Status
Schatting

Categorie
Risico

Eenheid
Aantal medewerkers

Doel
Minimaal 3 medewerkers

Plan
3 medewerkers

Indicator
Inwerktijd van een ontwerper

Status
Schatting

Categorie
Risico

Eenheid
Aantal maanden

Doel
Maximaal 4

Plan
3

Realisatie

Voortgang

Aantal rapportages
3

Gebaseerd op uit te voeren taken

Taak
Ontwerpers contracteren met de vereiste aangeboren talenten

Status
Gedaan ✓

Categorie
Verwerven

Actor
Manager

Kennis
Commercieel inzicht tonen

Taak
Vereiste impliciete kennis van de hoofdontwerper expliciet maken

Status
Gedaan ✓

Categorie
Overdragen

Actor
Kennis­technoloog

Kennis
Vereiste inspanning schatten, Procesgang bepalen

Taak
Gecontracteerde ontwerpers leren vereiste expliciete en impliciete kennis toe te passen

Status
Gedaan ✓

Categorie
Overdragen

Actor
Hoofd­ontwerper

Kennis
Vereiste inspanning schatten, Procesgang bepalen, Modelleer­hulpmiddelen benutten, Klant­kenmerken inschatten

Prestatie-effecten

Aantal rapportages
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren

Indicator
Beschikbaarheid van goed presterende ontwerpers

Status
OK ✓

Categorie
Risico

Eenheid
Aantal medewerkers

Doel
Minimaal 3

Realiteit
3

Indicator
Inwerktijd van een ontwerper

Status
OK ✓

Categorie
Risico

Eenheid
Aantal maanden

Doel
Maximaal 4

Realiteit
3