Ontwerp steeds succesvoller maken: Fabrieksherontwerp

Fabrieksherontwerp

Bij opdrachten voor fabrieksherontwerp bleek een toon­aan­gevende service­provider erg afhankelijk van haar hoofd­ontwerper. Dit artikel beschrijft een praktijk­casus van hoe deze afhanke­lijk­heid is gereduceerd.

Verzoek

Behoefte

Sector
Grondstoffen

Chemicaliën

Ontwerppraktijk
Fabrieksherontwerp

Uitgevoerd voor het verbouwen (uitbreiden of renoveren) van een bestaande fabriek

Voordeel
Innovatie

Verbouwings­projecten zijn een bron van innovatie voor nieuw­bouw­projecten

Motivatie
Verminderen van een sleutel­speler­risico

De hoofd­ontwerper is de expert en anderen hebben moeite zijn niveau te benaderen

Ambitie
Sneller leren hoe je een fabriek herontwerpt

Omdat de vereiste competenties vermoedelijk grotendeels uniek zijn is inhuren geen optie

Ontwerpprestaties

Aantal issues
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en statusrapportages

Indicator
[Risico] Beschikbaarheid van goed presterende ontwerpers

Status
Issue

Eenheid
Aantal medewerkers

Doel
Minimaal 3

Realiteit
1

Indicator
[Risico] Inwerktijd van een ontwerper

Status
Issue

Eenheid
Aantal maanden

Doel
Maximaal 4

Realiteit
9

Beoordeling

Focus

Gebied
Conceptueel ontwerp voor verbouwing

Hier presteert de hoofdontwerper beduidend beter dan andere ontwerpers

Kaart
Topniveau

Partial knowledge map for plant redesign

Filter
Essentiële en schaarse kennis

Hier zijn de belangrijkste redenen te vinden waarom de hoofdontwerper beduidend beter presteert dan anderen

Ontwikkeldoelstellingen

Aantal doelstellingen
5

Gebaseerd op prestatie-issues en een kennisanalyse

Kennis
[Strategie] Vereiste inspanning schatten

Ontwikkel­doel­stelling
Uitbreiden

Type
Impliciet

Karakter
Stabiel

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
[Systemen] Procesgang bepalen

Ontwikkel­doel­stelling
Uitbreiden

Type
Impliciet

Karakter
Stabiel

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
[Strategie] Modelleer­hulp­middelen benutten

Ontwikkel­doel­stelling
Uitbreiden

Type
Expliciet

Karakter
Stabiel

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
[Sleutel­vaardig­heden] Klantkenmerken inschatten

Ontwikkel­doel­stelling
Uitbreiden

Type
Expliciet

Karakter
Stabiel

Herkomst
Empirisch

Voorkomen
Uniek

Kennis
[Sleutel­vaardig­heden] Commercieel inzicht tonen

Ontwikkel­doel­stelling
Aantrekken

Type
Stilzwijgend

Karakter
Stabiel

Herkomst
Aangeboren

Voorkomen
Niet uniek

Advies

Voorstel

Aantal voorgestelde taken
3

Gebaseerd op een beoordeling

Taak
Ontwerpers contracteren met een specifiek talent

Status
Voorstel

Methode
Kandidaten interviewen

Actor
Manager

Focus
Commercieel inzicht tonen

Taak
Definiëren hoe je een specifieke ontwerpactiviteit doet

Status
Voorstel

Methode
Hoofd­ontwerper interviewen

Actor
Kennis­technoloog

Focus
• Vereiste inspanning schatten
• Procesgang bepalen

Taak
Leren hoe je voor verbouwing ontwerpt

Status
Voorstel

Methode
Gecontrac­teerde ontwerpers trainen

Actor
Hoofd­ontwerper

Focus
• Vereiste inspanning schatten
• Procesgang bepalen
• Modelleer­hulpmiddelen benutten
• Klant­kenmerken inschatten

Prestatieschattingen

Aantal schattingen
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en verwachte effecten van taakuitvoering

Indicator
[Risico] Beschikbaarheid van goed presterende ontwerpers

Status
Schatting

Eenheid
Aantal medewerkers

Doel
Minimaal 3 medewerkers

Plan
3 medewerkers

Indicator
[Risico] Inwerktijd van een ontwerper

Status
Schatting

Eenheid
Aantal maanden

Doel
Maximaal 4

Plan
3

Realisatie

Voortgang

Aantal rapportages
3

Gebaseerd op metingen van taakuitvoering

Taak
Ontwerpers contracteren met een specifiek talent

Status
Gedaan ✓

Methode
Kandidaten interviewen

Actor
Manager

Focus
Commercieel inzicht tonen

Taak
Definiëren hoe je een specifieke ontwerpactiviteit doet

Status
Gedaan ✓

Methode
Hoofd­ontwerper interviewen

Actor
Kennis­technoloog

Focus
• Vereiste inspanning schatten
• Procesgang bepalen

Taak
Leren hoe je voor verbouwing ontwerpt

Status
Gedaan ✓

Methode
Gecontracteerde ontwerpers trainen

Actor
Hoofd­ontwerper

Focus
• Vereiste inspanning schatten
• Procesgang bepalen
• Modelleer­hulpmiddelen benutten
• Klant­kenmerken inschatten

Prestatie-effecten

Aantal rapportages
2

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en metingen van ontwerpprestaties

Indicator
[Risico] Beschikbaarheid van goed presterende ontwerpers

Status
OK ✓

Eenheid
Aantal medewerkers

Doel
Minimaal 3

Realiteit
3

Indicator
[Risico] Inwerktijd van een ontwerper

Status
OK ✓

Eenheid
Aantal maanden

Doel
Maximaal 4

Realiteit
3