Handboek

Hoe doelstellingen te bepalen in 3 simpele stappen

Hoe doelstellingen te bepalen in 3 simpele stappen

Zeven soorten kennis vormen de basis voor capaciteiten in een organisatie. Zulke capaciteiten komen meestal niet vanzelf. Dit artikel legt uit hoe doelstellingen te bepalen voor het ontwikkelen van capaciteiten.

Stappen in het bepalen van doelstellingen

Stel dat je een bepaalde capaciteit wilt ontwikkelen in je organisatie. Hoe kun je een doelstelling hiervoor bepalen? Dit kun je doen in 3 stappen.

Voordeel

Definieer welk voordeel de capaciteit geeft.

Richting

Definieer een koers voor het ontwikkelen van de capaciteit.

Prioriteit

Definieer het belang en de urgentie van het ontwikkelen van de capaciteit.

Voordeel

Om het voordeel te benoemen dat een capaciteit geeft aan je organisatie kun je een VRIO-analyse uitvoeren. Hiermee kun je vier relevante eigenschappen achterhalen. Deze eigenschappen zijn:

Waarde­vol

In staat om kansen te verzilveren en bedreigingen af te weren.

Zeld­zaam

Schaars en moeilijk aan te trekken.

Onnavolg­baar

Moeilijk te kopiëren of te vervangen.

Georgani­seerd

Ingericht om resources optimaal te benutten.

Richting

Bestem de ontwikkeling van een capaciteit als volgt:

Draaien

Waardevol maar niet aanwezig (in je organisatie).

Ver­fijnen

Aanwezig en waardevol maar niet zeldzaam.

Inte­greren

Aanwezig, waardevol en zeldzaam maar ook te imiteren.

Onder­steunen

Aanwezig, waardevol, zeldzaam en onnavolgbaar maar niet georganiseerd.

Onder­houden

Aanwezig, waardevol, zeldzaam, onnavolgbaar en georganiseerd.

Prioriteit

Bepaal als volgt een prioriteit voor de ontwikkeling van een capaciteit:

Doen

Als de ontwikkeling ervan urgent is en je persoonlijke aandacht vraagt.

Plan­nen

Als de ontwikkeling ervan minder urgent is maar je persoonlijke aandacht vraagt.

Dele­geren

Als de ontwikkeling ervan urgent is maar niet je persoonlijke aandacht vraagt.

Elimi­neren

Als de ontwikkeling ervan minder urgent is en niet je persoonlijke aandacht vraagt.

Posted by Pieter van Langen in Handboek
7 Soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen

7 Soorten kennis die de kracht van ontwerp bepalen

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, creëren en delen kennis van verschillende soorten. Dit artikel legt uit welke soorten kennis een team nodig heeft om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen.

Soorten ontwerpkennis

De organisatie van een team rust op de volgende soorten kennis en hun onder­linge relaties.

  • Strategie: het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
  • Structuur: de wijze van organiseren van ontwerpwerk.
  • Systemen: de processen en procedures voor ontwerp.
  • Stijl: de wijze waarop ontwerpers het ontwerpen aanpakken.
  • Specialismen: specialisatiegebieden van ontwerpers.
  • Sleutelvermogens: talenten en kundes van ontwerpers.
  • Samenbindende waarden: geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.

7 soorten ontwerpkennis

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar, maar het McKinsey 7S-model is in de praktijk goed toepasbaar. Verder kennen veel managers dit model. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

In de praktijk kan het lastig zijn de twee soorten Systemen en Stijl te onderscheiden. Een ontwerp­team bijvoorbeeld zal stijl waarschijnlijk definiëren als de processen en procedures die de teamleden hebben afgesproken te volgen. In zulke gevallen kun je de twee soorten gemaks­halve combineren in één soort, Systeem.

Raamwerk

De zeven soorten kennis en hun onderlinge relaties vormen een raamwerk dat van pas komt bij het:

  • Analyseren van een ontwerpactiviteit.
  • Opbouwen van kennis die van belang is voor het ontwerpwerk.
  • Ontwerpkennis deel maken van het team-DNA.
Posted by Pieter van Langen in Handboek