Diensten voor versterking van ontwerppraktijken

Design Impulse biedt analyse, advies en assistentie als management­consultancy-diensten voor versterking van ontwerppraktijken. We voeren uit, werken mee of begeleiden. En we leveren de oor­zaken van prestatie­belem­meringen, interventie­voorstellen en updates van de resultaten.

Diensten om ontwerppraktijken te versterken voor creatieve organisaties opbouwen

Diensten voor versterking van ontwerppraktijken

Design Impulse biedt drie diensten om ontwerppraktijken te versterken:

 • Analyse. Ten eerste, identificeren van belemmeringen in de prestaties van je praktijk. Ten tweede, bepalen van hun oor­zaken. En ten derde, voor­spellen van de impact van deze oorzaken.
 • Advies. Ten eerste, een of meer interventievoor­stellen opstellen om prestatie­belemmeringen weg te nemen. Ten tweede, een vergelijking van deze voor­stellen maken. En ten derde, advies geven welk voorstel te selecteren als een oplossing.
 • Assistentie. Ten eerste, een plan maken om de oplossing te realiseren. Ten tweede, opstellen van rapporten over de voort­gang van plan­uitvoering. En ten derde, updates geven van de resul­taten.
Diensten voor versterking van ontwerppraktijken

Vormen voor de levering van diensten

Afhankelijk van je eigen capaciteiten, beschikbaarheid van middelen en voorkeuren is de vorm waarin we een dienst leveren als volgt:

 • Uitvoeren. Wij voeren het werk uit en jij accepteert de uitkomsten.
 • Meewerken. Wij voeren samen met jou het werk uit.
 • Begeleiden. Jij voert het werk uit en wij instrueren, gidsen en/of coachen.

Werkwijze

In elke dienst en dienstvorm gaan we als volgt te werk:

 1. Een beeld vormen door interviews, obser­vatie en studie.
 2. Werken met belang­hebbenden aan het creëren, valideren, verifiëren en testen van voor­lopige resul­taten.
 3. Conclusies trekken, aan­bevelingen opstellen, een rapport schrijven en de eindresul­taten presenteren.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld is gebaseerd op een echte casus van een specifieke ontwerppraktijk van een Nederlands bedrijf dat diensten verleent in de chemische industrie.

Uitdaging

De uitdaging is ontwerptalent aan te trekken en te behouden.

Prestatie-indicatoren

 • De gebruikelijke duur van de training van een ontwerper (gemeten als het aantal maanden) mag ten hoogste 4 zijn.
 • Het aantal getrainde ontwerpers (gemeten als het aantal uitgegeven trainingscertificaten) moet ten minste 4 zijn.

Issues

Er zijn twee prestatie-issues:

 • De gebruikelijke duur van de training van een ontwerper is te lang.
 • Het aantal getrainde ontwerpers is te klein.

Prestatiebelemmeringen

De twee prestatie-issues leiden tot een prestatie­belem­mering, namelijk een afhankelijkheid van individuele ontwerpers. Deze belemmering wordt beschouwd als een (sleutel­persoon)risico.

Hoofdoorzaken

Voor de geïdentificeerde prestatie­belem­mering is er één hoofd­oorzaak.

A. Onvoldoende verspreiding van ontwerpcompetenties:

 • Hoofdstrategie. Dit is impliciete kennis: het kan worden afgeleid van het verzoek en de situatie van de klant.
 • Werkwijze. Dit is expliciete kennis.
 • Gezond commercieel verstand. Dit is stil­zwijgende kennis, die is aan­geboren: je hebt het of je hebt het niet.
Voorbeeld - Hoofdoorzaken

Details van oorzaken

Onder de hoofdoorzaak zijn er zeven andere oorzaken, waarvan drie grondoorzaken:

 1. Onvoldoende verspreiding van de werkwijze, het bepalen van de hoofd­strategie en gezond commercieel verstand.
 2. Er is geen training in de wer­kwijze en het bepalen van de hoofd­strategie.
 3. Geen cursus­materiaal over de werk­wijze en het bepalen van de hoofd­strategie.
 4. Er is geen beheerde kennis over de werk­wijze en het bepalen van de hoofd­strategie.
 5. Geen deling van geleerde lessen.
 6. Er is geen sturing om geleerde lessen te delen. [Grondoorzaak]
 7. Ook is er geen sturing om ontwerp­kennis te managen. [Grondoorzaak]
 8. Tot slot is er geen sturing om ontwerpers met gezond commercieel verstand toe te wijzen. [Grondoorzaak]
Voorbeeld - Oorzaken

Interventies

Om de prestatiebelemmeringen weg te nemen worden zeven interventies voorgesteld:

 1. Verzamel geleerde lessen.
 2. Maak de werk­wijze en het bepalen van de hoofd­strategie expliciet.
 3. Maak cursus­materiaal over de werk­wijze en het bepalen van de hoofd­strategie.
 4. Train ontwerpers in de werk­wijze en het bepalen van de hoofd­strategie.
 5. Stel sturing in om ontwerp­kennis te managen.
 6. Stel ook sturing in om geleerde lessen te delen.
 7. En stel tot slot sturing in om ontwerpers met gezond commercieel verstand te alloceren.

Voorbeeld - Interventies