Handboek

Hoe doelstellingen te bepalen in 3 simpele stappen

Hoe doelstellingen te bepalen in 3 simpele stappen

Zeven soorten kennis vormen de basis voor vermogens. Vermogens komen meestal niet aanwaaien maar moeten worden ontwikkeld. Dit artikel legt uit hoe doelstellingen te bepalen voor het ontwikkelen van vermogens.

Stappen in het bepalen van doelstellingen

Stel dat je een vermogen hebt geïdentificeerd die je van belang acht voor een bepaald doeleinde. Hoe kun je een doelstelling bepalen om dit vermogen te ontwikkelen? Dit kun je doen in 3 stappen.

looks_one

Betekenis

Definieer wat het vermogen betekent voor je doeleinde.

looks_two

Richting

Definieer een koers voor het ontwikkelen van het vermogen.

looks_3

Prioriteit

Definieer het belang en de urgentie van het ontwikkelen van het vermogen.

Betekenis

Om de betekenis van een gegeven vermogen te bepalen kun je een VRIO-analyse uitvoeren. Hiermee kun je vier relevante eigenschappen achterhalen. Deze eigenschappen zijn:

Valuable

Waardevol

In staat om kansen te verzilveren en bedreigingen af te weren (ja/nee).

Rare

Zeldzaam

Schaars en moeilijk aan te trekken uit de markt (ja/nee).

Inimitable

Onnavolg­baar

Moeilijk te kopiëren of te vervangen (ja/nee).

Organized

Georgani­seerd

Ingericht om mensen en middelen optimaal te benutten (ja/nee).

Richting

Bepaal voor het ontwikkelen van een gegeven vermogen als volgt een koers:

battery_charging_full

Opbouwen

Als deze waardevol maar niet aanwezig is (in je organisatie).

Refine

Verfijnen

Als deze waardevol maar niet zeldzaam is.

Integrate

Aansluiten

Als deze waardevol en zeldzaam maar ook te imiteren is.

Hoe doelstellingen te bepalen in 3 simpele stappen 1

Onder­steunen

Als deze waardevol, zeldzaam en onnavolgbaar maar niet georganiseerd is.

Hoe doelstellingen te bepalen in 3 simpele stappen 2

Voortbouwen

Als deze waardevol, zeldzaam, onnavolgbaar en georganiseerd is.

Hoe doelstellingen te bepalen in 3 simpele stappen 3

Afbouwen

Als deze aanwezig maar niet meer waardevol is.

Prioriteit

Bepaal voor voor het ontwikkelen van een bepaald vermogen als volgt een prioriteit:

priority_high

Doen

Als de ontwikkeling ervan urgent is en je persoonlijke aandacht vraagt.

watch_later

Plannen

Als de ontwikkeling ervan minder urgent is maar je persoonlijke aandacht vraagt.

send

Delegeren

Als de ontwikkeling ervan urgent is maar niet je persoonlijke aandacht vraagt.

not_interested

Elimineren

Als de ontwikkeling ervan minder urgent is en niet je persoonlijke aandacht vraagt.

Posted by Pieter van Langen in Handboek
7 Soorten ontwerpkennis om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen

7 Soorten ontwerpkennis om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, creëren en delen kennis van verschillende soorten. Dit artikel legt uit welke soorten ontwerpkennis er zijn die een team nodig heeft om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen.

soorten ontwerpkennis

De organisatie van een team bestaat uit de volgende soorten ontwerpkennis en hun onder­linge relaties.


7 Soorten ontwerpkennis om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen 4
Soorten ontwerpkennis en hun onderlinge relaties
  • Strategie: het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
  • Structuur: de wijze van organiseren van ontwerpwerk.
  • Systemen: de processen en procedures voor ontwerp.
  • Stijl: de wijze waarop ontwerpers het ontwerpen aanpakken.
  • Specialismen: specialisatiegebieden van ontwerpers.
  • Sleutelvermogens: talenten en kundes van ontwerpers.
  • Samenbindende waarden: geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar, maar het McKinsey 7S-model is in de praktijk goed toepasbaar. Verder kennen veel managers dit model. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

In de praktijk kan het lastig zijn de twee soorten Systemen en Stijl te onderscheiden. Een ontwerp­team bijvoorbeeld zal stijl waarschijnlijk definiëren als de processen en procedures die de teamleden hebben afgesproken te volgen. In zulke gevallen kun je de twee soorten gemaks­halve combineren in één soort, Systeem.

Raamwerk

De zes of zeven soorten ontwerpkennis en hun onderlinge relaties vormen een raamwerk dat van pas komt bij het:

  • Analyseren van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een designteam.
  • Opbouwen van kennis die van belang is voor het ontwerpwerk.
  • Ontwerpkennis onderdeel maken van het team-DNA.
Posted by Pieter van Langen in Handboek