Handboek

Hoe doelstellingen te bepalen

Hoe doelstellingen te bepalen

Zeven soorten kennis zijn relevant voor ontwerpservices. Je kunt in drie stappen een doelstelling voor de ontwikkeling van specifieke ontwerpkennis bepalen. Gerichte ontwikkeling van ontwerpkennis draagt bij aan grotere invloed, waarde en prestaties van ontwerp.

Stappen om een doelstelling te bepalen

looks_one

Belang

Definieer de betekenis van specifieke ontwerpkennis voor je organisatie

looks_two

Richting

Definieer een actie voor het ontwikkelen van specifieke ontwerpkennis, gegeven het belang

looks_3

Prioriteit

Definieer hoe urgent het is om specifieke ontwerpkennis te ontwikkelen, gegeven de gekozen richting

Hoe het belang te bepalen

Waardevol

De ontwerpkennis is noodzakelijk of nuttig voor je business (ja/nee)

Zeldzaam

De ontwerpkennis is nauwelijks aanwezig in je markt (ja/nee)

Niet te imiteren

De ontwerpkennis is moeilijk te kopiëren of te vervangen (ja/nee)

Georganiseerd

De ontwerpkennis is beschikbaar wanneer en waar nodig in je organisatie (ja/nee)

Hoe de richting te bepalen

call_split

Heroverwegen waarde

Als de ontwerpkennis niet (meer) waardevol is

play_for_work

Integreren waarde

Als de ontwerpkennis waardevol maar niet zeldzaam is

call_merge

Vergroten waarde

Als de ontwerpkennis waardevol en zeldzaam maar ook te imiteren is

sync

Exploiteren waarde

Als de ontwerpkennis waardevol, zeldzaam en niet te imiteren maar niet georganiseerd is

update

Onderhouden waarde

Als de ontwerpkennis waardevol, zeldzaam, niet te imiteren en georganiseerd is

Hoe de prioriteit te bepalen

priority_high

Doen

Als het ontwikkelen van de ontwerpkennis belangrijk en urgent voor je is

watch_later

Plannen

Als het ontwikkelen van de ontwerpkennis belangrijk maar niet urgent voor je is

send

Delegeren

Als het ontwikkelen van de ontwerpkennis urgent maar niet belangrijk voor je is

not_interested

Elimineren

Als het ontwikkelen van de ontwerpkennis belangrijk noch urgent voor je is

Posted by Pieter van Langen in Handboek
Soorten ontwerpkennis

Soorten ontwerpkennis

Zeven soorten ontwerpkennis

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis, samen met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, genereren en trans­for­meren kennis van verschillende soorten. Je kunt zeven soorten ontwerp­kennis en hun onderlinge relaties onderscheiden (zie figuur):

  • Strategie: het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
  • Structuur: de wijze waarop het ontwerpen is georganiseerd.
  • Systemen: de processen en procedures voor ontwerp.
  • Stijl: de wijze waarop ontwerpers het ontwerpen aanpakken.
  • Specialismen: specialisatiegebieden van ontwerpers.
  • Sleutelvermogens: talenten en kundes van ontwerpers.
  • Samenbindende waarden: geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.
Raamwerk voor soorten ontwerpkennis

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar. Maar het McKinsey 7S-model blijkt in de praktijk goed toepasbaar. Verder is het bij veel managers bekend. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

In de praktijk kan het lastig zijn de soorten Systemen en Stijl te onderscheiden. Een ontwerp­team bijvoorbeeld zal stijl waarschijnlijk definiëren in termen van de afgesproken processen en procedures die de teamleden volgen. In zulke gevallen kun je de soorten Systemen en Stijl gemakshalve combineren in één soort, Systeem.

Raamwerk

Samen vormen de zeven soorten een raamwerk. Het geeft structuur aan het analyseren van een ontwerppraktijk en het adviseren over de ontwikkeling van kennis voor ontwerp. Op basis van dit raamwerk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • Voor ontwerp zijn meerdere soorten kennis van belang.
  • Deze soorten kennis hebben onder­linge verbanden en afhankelijk­heden.
  • Het kan nodig zijn voor ontwerp om verschillende soorten kennis tegelijkertijd te ontwikkelen.
Posted by Pieter van Langen in Handboek