Ontwerp steeds succesvoller maken: Tunnelontwerp

Tunnelontwerp

Voor tunnelontwerp moeten ontwerpers uit diverse disciplines hun werk coördineren. Dit artikel beschrijft een wetenschappelijke casestudie van hoe je efficiënter een integraal ontwerp kunt maken.

Verzoek

Behoefte

Sector
Industrie

Civiele bouw

Ontwerppraktijk
Tunnelontwerp

Voor het ontwerp van een tunnel moeten zeven disciplines samenwerken

Voordeel
Verbetering

Omdat de concepten voor een tunnel min of meer wel vastliggen, zoeken ontwerpers naar mogelijkheden om een geschikt bestaand concept te verbeteren

Motivatie
Vermindering van hoeveelheid ontwerpherwerk

Gegeven het multidisciplinaire karakter van tunnelontwerp is de belangrijkste uitdaging de benodigde tijd te verminderen om conflicten tussen deelontwerpen op te lossen

Ambitie
Efficiënt een geïntegreerd ontwerp maken

Ontwerpers van verschillende disciplines efficiënt samen laten werken

ONtwerpprestaties

Aantal issues
1

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en statusrapportages

Indicator
[Tijd] Benodigde inspanning om conflicten tussen deel­ontwerpen op te lossen

Status
Issue

Eenheid
Percentage van het totaal aantal ontwerpuren in een project

Doel
Maximaal 10

Realiteit
15

Beoordeling

Focus

Gebied
Ontwerpcoördinatie

Des te beter de coördinatie is, des te minder tijd besteed hoeft te worden aan het oplossen van conflicten tussen deelontwerpen

Filter
Essentiële en schaarse kennis

Hier zijn de bepalende factoren voor de kwaliteit van coördinatie te vinden

Ontwikkeldoelstellingen

Aantal doelstellingen
1

Gebaseerd op prestatie-issues en een kennisanalyse

Kennis
[Systemen] Verbanden tussen ontwerp­elementen vastleggen

Ontwikkel­doelstelling
Aantrekken

Type
Impliciet

Karakter
Stabiel

Herkomst
Studie

Voorkomen
Niet uniek

Advies

Voorstel

Aantal voorgestelde taken
3

Gebaseerd op een beoordeling

Taak
Ontwerpontologie definiëren

Status
Voorstel

Methode
Ontwerpers interviewen

Actor
Kennis­technoloog

Focus
Verbanden tussen ontwerp­elementen vastleggen

Taak
Meta-model van ontwerp creëren

Status
Voorstel

Methode
Ontwerp­ontologie represen­teren in een repository

Actor
Kennis­technoloog

Focus
Verbanden tussen ontwerp­elementen vastleggen

Taak
Leren een repository te gebruiken voor het ontwerpen

Status
Voorstel

Methode
Ontwerpers trainen

Actor
Kennis­technoloog

Focus
Verbanden tussen ontwerp­elementen vastleggen

Prestatieschattingen

Aantal schattingen
1

Gebaseerd op prestatie-indicatoren en verwachte effecten van taakuitvoering

Indicator
[Tijd] Benodigde inspanning om conflicten tussen deel­ontwerpen op te lossen

Status
Schatting

Eenheid
Percentage van het totaal aantal ontwerpuren in een project

Doel
Maximaal 10

Plan
10