Tunnelontwerp

Tunnelontwerp

Ontwerpers uit diverse disciplines moeten hun werk coördineren om een tunnel te ontwerpen. Dit artikel beschrijft een wetenschappelijke casestudie van hoe je efficiënter een integraal ontwerp kunt maken.

Verzoek

room_service

Ontwerp­service

description

Situatie

Ontwerpers van zeven verschillende disciplines maken discipline-specifieke deel­ontwerpen. Regelmatig stemmen ze als team hun deel­ontwerpen op elkaar af om een integraal ontwerp te vormen. Wanneer ze hun deel­ontwerpen op elkaar afstemmen ontdekken de ontwerpers ontwerpconflicten, die ze oplossen door hun ontwerpen te wijzigen.

help_outline

Uitdaging

[Ontwerp­service verbeteren, Design­team voor­uit­helpen] Hoe kunnen ontwerpers van verschillende disciplines het aantal ontwerp­conflicten tussen hun deelontwerpen verminderen?

gps_fixed

Ambitie

[Tijd, Kosten] Besteed minder tijd aan het ontdekken en oplossen van ontwerp­conflicten, wat tot minder kosten leidt. Dit is wenselijk, haalbaar en levensvatbaar.

Beoordeling

room_service

Ontwerp­service

Tunnelontwerp

border_all

Competitieve positie

[Zwakte] Ontwerpers van verschillende disciplines zijn zich niet bewust van conflicten die tussen hun deelontwerpen ontstaan.

report_problem

Probleem

[Systeem] Om het aantal ontwerpconflicten tussen deel­ontwerpen te verminderen moeten ontwerpers van verschillende disciplines ontwerpobjecten, relaties en modellen delen bij het creëren en bijwerken. Deze vaardigheid ontbreekt. Ontwerpers kunnen deze ontwikkelen en de aard is expliciet. Prognose:

  • Ongunstig zonder interventie.
  • Gunstig na een interventie.

Advies

room_service

Ontwerp­service

Tunnelontwerp

drafts

Concept

[Systeem] Werkwijze aanpassen om te voorkomen dat er ontwerp­conflicten tussen deel­ontwerpen ontstaan.

notifications_active

Interventie

Stap 1. Definieer een ontwerp­ontologie: laat een kennis­technoloog ontwerpers interviewen om meta-kennis te achterhalen over ontwerpobjecten, relaties en modellen die samen een integraal ontwerp vormen.

Stap 2. Creëer een meta-model van ontwerp: laat een kennis­technoloog de gedefinieerde ontwerp­ontologie representeren in een digitale repository.

Stap 3. Leer ontwerpers hoe een digitale repository te gebruiken tijdens het ontwerpen: laat een kennis­technoloog de ontwerpers trainen.