7 Soorten ontwerpkennis om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen 1

7 Soorten ontwerpkennis om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen

Ontwerp is onmisbaar in een snel veranderende wereld waarin organisaties moeten aanhaken, bijblijven en voorop komen. Dit artikel beschrijft zeven soorten ontwerpkennis die bepalend zijn voor de waarde, impact en prestaties van ontwerp.

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, creëren en delen kennis van verschillende soorten. Dit artikel legt uit welke soorten ontwerpkennis er zijn die een team nodig heeft om ontwerpwerk tot een goed einde te brengen.

Soorten ontwerpkennis

De organisatie van een team bestaat uit de volgende soorten ontwerpkennis en hun onder­linge relaties.

  • Strategie: het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
  • Structuur: de wijze van organiseren van ontwerpwerk.
  • Systemen: de processen en procedures voor ontwerp.
  • Stijl: de wijze waarop ontwerpers het ontwerpen aanpakken.
  • Specialismen: specialisatiegebieden van ontwerpers.
  • Sleutelvermogens: talenten en kundes van ontwerpers.
  • Samenbindende waarden: geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.

7 soorten ontwerpkennis

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar, maar het McKinsey 7S-model is in de praktijk goed toepasbaar. Verder kennen veel managers dit model. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

In de praktijk kan het lastig zijn de twee soorten Systemen en Stijl te onderscheiden. Een ontwerp­team bijvoorbeeld zal stijl waarschijnlijk definiëren als de processen en procedures die de teamleden hebben afgesproken te volgen. In zulke gevallen kun je de twee soorten gemaks­halve combineren in één soort, Systeem.

Raamwerk

De zeven soorten ontwerpkennis en hun onderlinge relaties vormen een raamwerk dat van pas komt bij het:

  • Analyseren van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een designteam.
  • Opbouwen van kennis die van belang is voor het ontwerpwerk.
  • Ontwerpkennis deel maken van het team-DNA.