Determinanten van ontwerpprestaties

Soorten ontwerpkennis

Ontwerp is onmisbaar in een snel veranderende wereld waarin een organisatie moet innoveren, waarde scheppen en zich aanpassen. Dit artikel beschrijft zeven soorten ontwerp­kennis die de prestaties van ontwerp bepalen.

Zeven soorten ontwerpkennis

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis, samen met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, genereren en trans­for­meren kennis van verschillende soorten. De volgende figuur toont zeven soorten ontwerp­kennis en hun onderlinge relaties:

Soorten ontwerpkennis

Strategie. Het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
Structuur. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ontwerpers.
Systemen. De processen en procedures voor ontwerp.
Stijl. De wijze waarop ontwerpers het ontwerpen aanpakken.
Specialismen. Specialisaties van ontwerpers.
Sleutelvaardigheden. Talenten en capaciteiten van ontwerpers.
Samenbindende waarden. Geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar. Maar het McKinsey 7S-model blijkt in de praktijk goed toepasbaar. Verder is het bij veel managers bekend. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

Raamwerk

Samen vormen de zeven soorten een raamwerk. Het geeft structuur aan het analyseren van een ontwerppraktijk en het adviseren over de ontwikkeling van kennis voor ontwerp. Op basis van dit raamwerk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Voor ontwerp zijn meerdere soorten kennis van belang.

Deze soorten kennis hebben onder­linge verbanden en afhankelijk­heden.

Om ontwerp te stimuleren kan het nodig zijn om verschillende soorten kennis tegelijkertijd te ontwikkelen.