Soorten ontwerpkennis

Soorten ontwerpkennis

Ontwerp is onmisbaar in een snel veranderende wereld waarin cliënten moeten aanhaken, bijblijven en voorop komen. Dit artikel beschrijft zeven soorten ontwerp­kennis die de prestaties van ontwerp bepalen.

Zeven soorten ontwerpkennis

Ontwerpers ontwikkelen voortdurend kennis, samen met klanten, opdracht­gevers, gebruikers, collega-ontwerpers, partners en andere belang­hebbenden. Zij vergaren, genereren en trans­for­meren kennis van verschillende soorten. Je kunt zeven soorten ontwerp­kennis en hun onderlinge relaties onderscheiden (zie figuur):

  • Strategie: het plan om ontwerpdoelen te bereiken.
  • Structuur: de wijze waarop het ontwerpen is georganiseerd.
  • Systemen: de processen en procedures voor ontwerp.
  • Stijl: de wijze waarop ontwerpers het ontwerpen aanpakken.
  • Specialismen: specialisatiegebieden van ontwerpers.
  • Sleutelvermogens: talenten en kundes van ontwerpers.
  • Samenbindende waarden: geaccepteerde waarden, normen en standaarden voor het ontwerpen.
Raamwerk voor soorten ontwerpkennis

Deze zeven soorten komen vrijwel overeen met de zeven interne factoren uit het McKinsey 7S-model. Er zijn andere uitgangspunten denkbaar. Maar het McKinsey 7S-model blijkt in de praktijk goed toepasbaar. Verder is het bij veel managers bekend. Voor een korte introductie van dit model, zie bijvoorbeeld Strategic Management Insight of Investopedia.

In de praktijk kan het lastig zijn de soorten Systemen en Stijl te onderscheiden. Een ontwerp­team bijvoorbeeld zal stijl waarschijnlijk definiëren in termen van de afgesproken processen en procedures die de teamleden volgen. In zulke gevallen kun je de soorten Systemen en Stijl gemakshalve combineren in één soort, Systeem.

Raamwerk

Samen vormen de zeven soorten een raamwerk. Het geeft structuur aan het analyseren van een ontwerppraktijk en het adviseren over de ontwikkeling van kennis voor ontwerp. Op basis van dit raamwerk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • Voor ontwerp zijn meerdere soorten kennis van belang.
  • Deze soorten kennis hebben onder­linge verbanden en afhankelijk­heden.
  • Het kan nodig zijn voor ontwerp om verschillende soorten kennis tegelijkertijd te ontwikkelen.