Definities

Om te overleven en te bloeien in de wereld van van­daag moet een orga­ni­satie creatief zijn. Voor creativiteit is het vermogen te ontwerpen onmis­baar. Een ontwerp­praktijk is een broedplaats van creativiteit. Lees verder hoe wij deze begrip­pen definiëren »

Definities

Uitdagingen van een creatieve organisatie opbouwen

Je ontwerp­praktijk speelt een essentiële rol in het vergroten van organisatorische creati­vi­teit. De prestaties van je praktijk zijn cruciaal om uit­dagingen van je business en in je orga­ni­satie te over­winnen. Des te beter de prestaties, des te beter je praktijk in staat is deze uitdagingen aan te pakken. Lees verder »

Uitdagingen van je business

 • Sneller uitstekende ontwerpen opleveren
 • Omgaan met toenemende complexiteit van het ontwerpen
 • Interdisciplinair ontwerp bevorderen

Uitdagingen in je organisatie

 • De waarde van het ontwerpen aantonen
 • Een ontwerpcultuur opbouwen
 • Ontwerptalent aantrekken en behouden

Oplossingen voor een creatieve organisatie opbouwen

Om de organisatorische creativiteit te vergroten kun je behoefte hebben aan oplossingen voor het ont­wik­kelen van de prestaties van je ontwerp­praktijk. Samen bepalen zeven typen orga­ni­satie­com­pe­tenties deze pres­taties. Sturing om deze com­pe­ten­ties als geheel te versterken leidt tot betere pres­taties. Lees verder »

Oplossingen voor de bouw van een creatieve organisatie

Voordelen

Als je ontwerppraktijk beter presteert, dan kan je orga­ni­satie dat ook. Diverse onderzoeken laten zien dat het organisaties een competitief voordeel geeft. En het leidt ook tot betere financiële pres­ta­ties.

Competitief voordeel

Financiële prestaties

Diensten

Design Impulse biedt analyse, advies en assistentie om de prestaties van je ontwerp­praktijk te ontwikkelen. We voeren uit, werken mee of begeleiden. En we leveren de oor­zaken van prestatie­belem­meringen, inter­ventie­voorstellen en updates van inter­ventie­resultaten. Lees verder »

 

Diensten voor de prestatieontwikkeling van een ontwerppraktijk

Over ons

Design Impulse is een Neder­lands boetiek­advies­bureau dat is opgericht in 2019. Onze visie is orga­ni­saties te helpen met innoveren, waarde creëren en zich aanpassen, in welke sector dan ook. Onze missie is orga­ni­saties creatiever te maken door hun ont­werp­praktijk een boost te geven. Lees verder »

Onderscheidende kenmerken

 • Grondige kennis van het ontwerpen
 • Weten­schap­pelijke inzichten uit de eerste hand
 • Praktische ervaring als designleider

Kern­waarden

 • Toe­wijding
 • Parti­ci­patie
 • Kwali­teit