Hoe kun je doelstellingen bepalen voor de ontwikkeling van vaardigheden: 3 simpele stappen

Wil je doelstellingen bepalen voor de ontwikkeling van vaardigheden? Dit artikel beschrijft hoe.

Een organisatie zet vaardigheden in om haar activiteiten uit te voeren. Sommige van deze vaardigheden zijn cruciaal om te overleven en te gedijen. Je kunt in 3 eenvoudige stappen doelstellingen bepalen om de ontwikkeling van cruciale vaardigheden te sturen.

Doelstellingen bepalen voor de ontwikkeling van vaardigheden.

Stappen voor doelstellingen bepalen

Voordeel

Definieer welk voordeel de vaardigheid geeft voor je organisatie.

Richting

Definieer een koers voor het ontwikkelen van de vaardigheid in je organisatie.

Prioriteit

Definieer het belang en de urgentie van het ontwikkelen van de vaardigheid.

Voordeel

Om het voordeel te benoemen dat een vaardigheid geeft aan je organisatie kun je een VRIO-analyse uitvoeren. Hiermee kun je vier relevante eigenschappen achterhalen. Deze eigenschappen zijn:

Waarde­vol

In staat om kansen te verzilveren en bedreigingen af te weren.

Zeld­zaam

Schaars en moeilijk aan te trekken.

Onnavolg­baar

Moeilijk te kopiëren of te vervangen.

Georgani­seerd

Ingericht om resources optimaal te benutten.

Richting

Bepaal de koers van de ontwikkeling van een vaardigheid als volgt:

Produceer

Als deze waardevol maar niet aanwezig is in je organisatie.

Specialiseer

Als deze waardevol en aanwezig is maar niet zeldzaam in de markt.

Inte­greer

Als deze waardevol, aanwezig en zeldzaam is maar ook te imiteren door concurrenten.

Vermenig­vuldig

Als deze waardevol, aanwezig, zeldzaam en onnavolgbaar is maar ook kwetsbaar in je organisatie.

Onder­houd

Als deze waardevol, aanwezig, zeldzaam, onnavolgbaar en georganiseerd is.

Stop

Als deze aanwezig is maar niet langer waardevol voor je organisatie.

Prioriteit

Er zijn verschillende manieren om prioriteiten te stellen. Er is geen beste manier, het hangt af van de context. Als je een Agile werkwijze volgt, bepaal dan als volgt een prioriteit voor de ontwikkeling van een vaardigheid:

Nu

Eerst te ontwikkelen.

Straks

Straks te ontwikkelen.

Later

Later te ontwikkelen.