Handboek voor designleiders

Dit handboek voor designleiders deelt onze expertise in het ontwikkelen van team­competenties die de waarde, invloed en prestaties van ontwerp vergroten. We werken de inhoud regelmatig bij naar aanleiding van nieuwe inzichten en ervaringen. Stuur ons een mail met vragen, opmerkingen of suggesties.

VoorbereidING

playlist_add

Overzicht

 1. Beschrijf de ontwerpservices in je ontwerppraktijk en analyseer hun situatie
 2. Beschrijf je uitdagingen om leidende ontwerpservices te bieden
 3. Beschrijf je ambities voor het vergroten van de waarde, invloed of prestaties van ontwerp
description

Situatie

Analyseer voor elke ontwerpservice de huidige situatie

help_outline

Uitdaging

Beschrijf voor elke ontwerpservice toepasselijke uitdagingen:

 • Ontwerpservice:
  • Ontwerpen
  • Vermarkten
  • Verbeteren
 • Designteam:
  • Vormen
  • Evalueren
  • Vooruithelpen
gps_fixed

Ambitie

Beschrijf voor elke uitdaging:

 • Een toekomstige toestand van de ontwerpservice, in termen van een of meer meetbare prestatie-indicatoren betreffende:
  • Bereik
  • Kwaliteit
  • Baten
  • Tijd
  • Kosten
  • Risico
 • Attributies van de toekomstige toestand, d.w.z. is deze:
  • Wenselijk
  • Haalbaar
  • Levensvatbaar

Uitvoering

playlist_play

Overzicht

 1. Een service leveren
 2. Data van uitvoering bestuderen
 3. Verkregen inzichten verwerken

Een service leveren

Beoordeling

Beschrijf voor elke ambitie:

 • Huidige prestaties van de ontwerpservice
 • De competitieve positie van de ontwerpservice
 • Drempels voor het vervullen van de ambitie
 • Grondoorzaken van drempels
 • Prognose van grondoorzaken
border_all

Competitieve positie

Beschrijf de competitieve positie van de ontwerpservice in termen van de uitkomsten van een SWOT-analyse:

 • Sterktes
 • Zwaktes
 • Kansen
 • Bedreigingen
landscape

Drempel

Beschrijf voor elke uitdaging een of meer drempels voor het overwinnen van deze uitdaging, geformuleerd in termen van vaardigheden die betrekking hebben op:

 • Strategie
 • Structuur
 • Systeem
 • Specialismen
 • Sleutelvermogens
 • Samenbindende waarden
group_work

Grondoorzaak

Beschrijf voor elke vaardigheid die een drempel vormt:

 • Het belang van de vaardigheid in termen van de uitkomsten van een VRIO-analyse:
  • Waarde­vol
  • Zeld­zaam
  • Niet te imiteren
  • Georganiseerd om waarde vast te leggen (of uit te nutten)
 • De levenscyclusfase van de vaardigheid:
  • Ideevorming
  • Conceptie
  • Ontwikkeling
  • Productie
  • Gebruik
  • Buitengebruikstelling
 • De oorsprong van de vaardigheid:
  • Geleerd
  • Uitgevonden
  • Aangeboren
 • De aard van de vaardigheid:
  • Expliciet
  • Impliciet
  • Stilzwijgend
compare_arrows

Prognose

Geef voor elke grondoorzaak een prognose van de ontwikkeling zonder interventie en na een interventie:

 • Ongunstig
 • Gereserveerd
 • Gunstig

Advisering

Beschrijf voor elk te verhelpen grondoorzaak:

 • Een oplossingsconcept om de betreffende vaardigheid volgens een bepaalde veranderstrategie te ontwikkelen:
  • Uitvinding
  • Verbetering
  • Uitbreiding
  • Aanpassing
  • Innovatie
  • Transformatie
 • Een uitgewerkte oplossing:
  • Geplande interventies
  • Schattingen van vereiste investeringen
  • Verwachte effecten op het vervullen van de ambitie

Voorbeelden van oplossingsconcepten:

Designing a service

Ontwerpservice ontwerpen

Definieer een portfoliostrategie, identificeer hiaten en onvervulde of latente behoeften en definieer segmenten voor klanten en gebruikers — McKinsey Design

Verken gebruikers­belevingen, ontdek gebruikers­motieven en definieer gebruikers­eisen — Interaction Design Foundation

Sell design services

Ontwerpservice vermarkten

Vertegenwoordig ontwerp op het topniveau van de organisatie, verbeter de ervaring van medewerkers met ontwerp en verspreid ontwerp­praktijken — McKinsey Design

Bepaal de noodzaak tot verandering, inventariseer de bereidheid tot verandering en beoordeel het vermogen tot verandering — BCG

Ontwerpservice verbeteren

Laad ontwerp­processen versneld op, versnel interne terug­koppelingen en verbeter de over­dracht — Invision Inside Design

Herken en verwijder onnodig complexe inhoud, organiseer kennis en filter de inhoud — UX Collective

Organize design

Designteam vormen

Bouw je reputatie op, vind talent via je netwerk en zet een flexibele talentpijplijn op — Workable

Vorm multidisciplinaire teams, bevorder kennis­integratie en implementeer besluit­vorming door con­sen­sus — Purdue University

Measure strength

Designteam evalueren

Definieer gekwantificeerde ontwerpindicatoren, bouw een holistisch meetsysteem en definieer ondersteunende operationele indicatoren — McKinsey Design

Beschrijf ontwerpwerk in termen van bedrijfs­doelen, verzamel bewijs van de resultaten van ontwerp en communiceer de bedrijfs­waarde van ontwerp — BoagWorld

Promote learning

Designteam vooruithelpen

Laat gewenst gedrag zien, bied motivatoren en herken en erken vertoond gedrag — PositivePsychology

Stel doelen, bepaal spel­regels en bied faciliteiten voor het produceren van ontwerp­kennisUNStudio


Realisatie

Gegeven een goedgekeurd plan voor het verhelpen van de grondoorzaken van drempels, rapporteer:

 • Mijlpaalopleveringen
 • Rendement op investeringen
 • Mate van vervulling van de ambitie

Second opinion

Gegeven een advies van een derde, geef:

 • Een beoordeling
 • Een advies
 • Een vergelijking van het eigen advies met dat van een derde

Troubleshooting

Gegeven een ambitie, presenteer:

 • Een overzicht van problemen bij het vervullen van de ambitie
 • Voorstellen hoe de problemen op te lossen
 • Resultaten van uitvoering van een goedgekeurd voorstel

Management

Gegeven een ambitie:

 • Besturen van het vervullen van de ambitie
 • Organiseren van het vervullen van de ambitie
 • Faciliteren van het vervullen van de ambitie

Data van uitvoering bestuderen

highlight

Analyse

 • Produceer een uitvoeringslog
 • Beoordeel de kwaliteit van uitvoering in termen van:
  • Doeltreffendheid
  • Doelmatigheid
  • Beleving

Verkregen inzichten verwerken

lightbulb_outline

Synthese

 • Ontdek nieuwe kennis over het ontwikkelen van team­competenties die de waarde, invloed en prestaties van ontwerp vergroten, leg deze kennis vast en deel deze
 • Trek lessen uit de uitvoering

Voltooiing

playlist_add_check

Overzicht

 1. Conclusies trekken
 2. Aanbevelingen voor volgende stappen opstellen
 3. Eindresultaten presenteren

Gepubliceerde artikelen

Doelstellingen

Hoe doelstellingen te bepalen

Ontwerpers die meer kennis ontwikkelen presteren over het algemeen ook beter. Dit artikel beschrijft hoe doelstellingen te bepalen voor de ontwikkeling van ontwerp­kennis gebaseerd op de betekenis van deze kennis.
Soorten ontwerpkennis

Soorten ontwerpkennis

Ontwerp is onmisbaar in een snel veranderende wereld waarin cliënten moeten aanhaken, bijblijven en voorop komen. Dit artikel beschrijft zeven soorten ontwerp­kennis die de prestaties van ontwerp bepalen.