Onderzoek

Tunnelontwerp

Tunnelontwerp

Verzoek

room_service

Ontwerp­service

description

Situatie

Ontwerpers van zeven verschillende disciplines maken discipline-specifieke deel­ontwerpen. Regelmatig stemmen ze als team hun deel­ontwerpen op elkaar af om een integraal ontwerp te vormen. Wanneer ze hun deel­ontwerpen op elkaar afstemmen ontdekken de ontwerpers ontwerpconflicten, die ze oplossen door hun ontwerpen te wijzigen.

help_outline

Uitdaging

[Ontwerp­service verbeteren, Design­team voor­uit­helpen] Hoe kunnen ontwerpers van verschillende disciplines het aantal ontwerp­conflicten tussen hun deelontwerpen verminderen?

gps_fixed

Ambitie

[Tijd, Kosten] Besteed minder tijd aan het ontdekken en oplossen van ontwerp­conflicten, wat tot minder kosten leidt. Dit is wenselijk, haalbaar en levensvatbaar.

Beoordeling

room_service

Ontwerp­service

Tunnelontwerp

border_all

Competitieve positie

[Zwakte] Ontwerpers van verschillende disciplines zijn zich niet bewust van conflicten die tussen hun deelontwerpen ontstaan.

report_problem

Probleem

[Systeem] Om het aantal ontwerpconflicten tussen deel­ontwerpen te verminderen moeten ontwerpers van verschillende disciplines ontwerpobjecten, relaties en modellen delen bij het creëren en bijwerken. Deze vaardigheid ontbreekt. Ontwerpers kunnen deze ontwikkelen en de aard is expliciet. Prognose:

  • Ongunstig zonder interventie.
  • Gunstig na een interventie.

Advies

room_service

Ontwerp­service

Tunnelontwerp

drafts

Concept

[Systeem] Werkwijze aanpassen om te voorkomen dat er ontwerp­conflicten tussen deel­ontwerpen ontstaan.

notifications_active

Interventie

Stap 1. Definieer een ontwerp­ontologie: laat een kennis­technoloog ontwerpers interviewen om meta-kennis te achterhalen over ontwerpobjecten, relaties en modellen die samen een integraal ontwerp vormen.

Stap 2. Creëer een meta-model van ontwerp: laat een kennis­technoloog de gedefinieerde ontwerp­ontologie representeren in een digitale repository.

Stap 3. Leer ontwerpers hoe een digitale repository te gebruiken tijdens het ontwerpen: laat een kennis­technoloog de ontwerpers trainen.

Posted by Pieter van Langen in Onderzoek
Vliegtuigontwerp

Vliegtuigontwerp

Verzoek

Behoeften en wensen

room_service

Ontwerp­service

Ontwerp van een serievliegtuig

description

Situatie

Junior-ontwerpers worstelen met het ontwerpen van een opvolger. Wanneer er geen senior-ontwerpers over hun schouders meekijken of met ze sparren is de voortgang trager.

help_outline

Uitdaging

[Ontwerp­service verbeteren, Design­team voor­uit­helpen] Wat kunnen junior-ontwerpers leren van senior-ontwerpers om een opvolger te ontwerpen?

gps_fixed

Ambitie

[Tijd] Junior-ontwerpers ontwerpen een opvolger sneller. Dit is wenselijk, haalbaar en levensvatbaar.

Beoordeling

room_service

Ontwerp­service

Ontwerp van een serievliegtuig

border_all

Competitieve positie

[Zwakte] In tegenstelling tot senior-ontwerpers weten junior-ontwerpers niet goed hoe de opvolger van een eerder vliegtuig te ontwerpen.

report_problem

Probleem

[Systeem] Wat junior-ontwerpers kunnen leren van senior-ontwerpers om een opvolger te ontwerpen is gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie. Deze vaardigheid is waardevol maar niet georga­niseerd: junior-ontwerpers beschikken niet erover. Ze kunnen deze ontwikkelen en de aard is impliciet. Prognose:

  • Ongunstig zonder interventie.
  • Gunstig na een interventie.

Advies

room_service

Ontwerp­service

Ontwerp van een serievliegtuig

drafts

Concept

[Systeem] Leer junior-ontwerpers hoe gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie.

notifications_active

Interventie

Stap 1. Definieer hoe gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie: laat een kennis­technoloog senior-ontwerpers interviewen om kennis te achterhalen over de werkwijze voor het achterhalen, hergebruiken, herzien en behouden van ontwerprationale.

Stap 2. Draag kennis over hoe gebruik te maken van de ontwerp­rationale van eerdere vliegtuigen uit dezelfde serie: laat senior-ontwerpers junior-ontwerpers trainen in de werkwijze.

Achter­grond­onder­zoek

Frances Brazier, Pieter van Langen en Jan Treur (1997). A compositional approach to modelling design rationale. AIEDAM 11, 125-139.

Posted by Pieter van Langen in Onderzoek