Onderzoek

Tunnelontwerp

Tunnelontwerp

Voorbereiding

room_service

Service

Naam. Tunnelontwerp.

Ontwerpobject. Een tunnel door steen, grond of water.

Bijzonderheden. Vaste prijs.

description

Situatie

Beschrijving. Ontwerpers van zeven verschillende disciplines maken ieder deel­ontwerpen van een te bouwen tunnel. Regelmatig stemmen ze hun deel­ontwerpen op elkaar af om een integraal ontwerp te vormen. Wanneer ze conflicten tussen hun deel­ontwerpen vinden lossen ze die op door hun deel­ontwerpen te wijzigen.

Kritieke succesfactoren. Het vinden en oplossen van conflicten tussen deel­ontwerpen neemt kostbare tijd in beslag.

Huidige positie. De service is:

 • Waardevol.
 • Niet zeldzaam.
 • Niet onnavolgbaar.
 • Niet voldoende georganiseerd.
gps_fixed

Ambitie

Soort te bereiken voordeel. Hogere teamprestaties.

Formulering. Ontwerpers beheersen conflicten tussen hun deel­ontwerpen in minder tijd.

add_shopping_cart

Mogelijk­heden

Opties. Manieren om conflictmanagement te verbeteren:

 • Een conflict tussen deelontwerpen zo snel mogelijk vinden.
 • Een conflict tussen deelontwerpen zo snel mogelijk oplossen.

Analyse. De moeite van het najagen waard.

Beoordeling voor een upgrade naar leidend tunnelontwerp

Framing the situation

Kader

Voorkomen is beter dan genezen om conflictmanagement te verbeteren:

 • Een conflict tussen deelontwerpen zo veel mogelijk voorkomen.
Filling out expectations

Verwach­tingen

Manieren om conflictmanagement te verbeteren:

 1. Een conflict tussen deelontwerpen zo veel mogelijk voorkomen.
 2. Een conflict tussen deelontwerpen zo snel mogelijk vinden.
 3. Een conflict tussen deelontwerpen zo snel mogelijk oplossen.
Formulating the problem

Probleem

Vraag. Hoe kunnen ontwerpers een conflict tussen deelontwerpen zo veel mogelijk voorkomen?

Kwestie. Tijdens het maken van deelontwerpen weten ontwerpers niet van elkaar wat de ander aan het doen is.

Prognose. Gunstig: er zijn mogelijkheden om hieraan wat te doen.

Advies voor een upgrade naar leidend tunnelontwerp

Devising a concept

Concept

Vraag. Hoe kunnen ontwerpers een conflict tussen deelontwerpen zo veel mogelijk voorkomen?

Idee.

 • Een tunnelontwerp uitdrukken in een gemeenschappelijke, formele digitale taal.
 • Een tunnelontwerp bewerken in een gedeelde digitale repository.
  • Aanmaken
  • Lezen
  • Bijwerken
  • Archiveren
  • Verwijderen
Developing a solution

Oplossing

Idee. Een tunnelontwerp uitdrukken in een gemeen­schappelijke, formele digitale taal.

Actie.

 1. Definieer een ontwerpontologie.
 2. Transformeer de ontwerpontologie in een formeel meta-model.
 3. Beheer het formele meta-model.
Developing a solution

Oplossing

Idee. Een tunnelontwerp bewerken in een gedeelde digitale repository.

Actie.

 1. Creëer een digitale repository.
 2. Implementeer het formele meta-model in de digitale repository.
 3. Train ontwerpers in het ontwerpen met gebruik van de digitale repository.
 4. Beheer de digitale repository.
Posted by Pieter van Langen in Onderzoek
Vliegtuigontwerp

Vliegtuigontwerp

Voorbereiding

room_service

Service

Naam. Serievliegtuigontwerp.

Ontwerpobject. Vliegtuig dat vergelijkbaar is met een ander vliegtuig met dezelfde groeperingssleutel.

Bijzonderheden. Ontwerp een variatie op een vliegtuig met dezelfde groeperingssleutel.

description

Situatie

Beschrijving. Een team van ontwerpers wordt belast met het ontwerpen van een serievliegtuig. Het team bestaat uit senior-ontwerpers en junior-ontwerpers.

Kritieke succesfactoren. Junior-ontwerpers vertragen wanneer er geen senior-ontwerpers zijn die over hun schouders meekijken of met ze sparren.

Huidige positie. De service is:

 • Waardevol.
 • Niet zeldzaam.
 • Onnavolgbaar.
 • Niet voldoende georganiseerd.
gps_fixed

Ambitie

Soort te bereiken voordeel. Hogere teamprestaties.

Formulering. Het ontwerpteam ontwerpt sneller een serievliegtuig.

add_shopping_cart

Mogelijk­heden

Opties. Manieren om sneller een serievliegtuig te ontwerpen:

 • Leren een serievliegtuig te ontwerpen zoals senior-ontwerpers doen.

Analyse. De moeite van het najagen waard.

Beoordeling voor een upgrade naar leidend vliegtuigontwerp

Framing the situation

Kader

Om sneller een serievliegtuig te ontwerpen komt wijsheid met ervaring:

 • Leren een serievliegtuig te ontwerpen zoals senior-ontwerpers doen.
Filling out expectations

Verwach­tingen

Manieren om sneller een serievliegtuig te ontwerpen:

 1. Leren een serievliegtuig te ontwerpen zoals senior-ontwerpers doen.
 2. Leren een serievliegtuig te ontwerpen volgens een gemeen­schap­pe­lijke werkwijze.
 3. Reduceren van tijdverspilling in het ontwerpproces.
Formulating the problem

Probleem

Vraag. Hoe kunnen junior-ontwerpers leren een serievliegtuig te ontwerpen zoals senior-ontwerpers doen?

Kwestie. Senior-ontwerpers zijn zich niet bewust van hun werkwijze.

Prognose. Gunstig: er zijn mogelijkheden om hieraan wat te doen.

Advies voor een upgrade naar leidend vliegtuigontwerp

Devising a concept

Concept

Vraag. Hoe kunnen junior-ontwerpers leren een serievliegtuig te ontwerpen zoals senior-ontwerpers doen?

Idee. Leren hoe gebruik te maken van ontwerprationale tijdens het ontwerpen.

Developing a solution

Oplossing

Idee. Leren hoe gebruik te maken van ontwerprationale tijdens het ontwerpen.

Actie.

 1. Zoek uit hoe senior-ontwerpers ontwerprationale van een vliegtuig met dezelfde groeperingssleutel terugvinden en hergebruiken.
 2. Zoek uit hoe senior-ontwerpers ontwerprationale van een vliegtuig herzien en behouden terwijl ze ontwerpen.
 3. Train junior-ontwerpers hoe gebruik te maken van ontwerp­rationale tijdens het ontwerpen.

Achter­grond­onder­zoek

Frances Brazier, Pieter van Langen en Jan Treur (1997). A compositional approach to modelling design rationale. AIEDAM 11, 125-139.

Posted by Pieter van Langen in Onderzoek