Uitdagingen

Als designleider vertrouw je op een toon­aan­gevende ontwerp­praktijk, die klaar is om steeds hogere verwach­tingen van klanten waar te maken en te overtreffen. De ontwikkeling van je praktijk stelt je echter voor de nodige uitdagingen. Om er maar een paar te noemen: je moet sneller dan voorheen uitstekende ont­werpen opleveren. Al­hoe­wel de com­plexi­teit van ont­wer­pen toe­neemt. En grenzen tussen disci­plines ver­vagen. Te­ge­lij­ker­tijd wil je de waarde van het ont­werpen aan­tonen. Een ontwerp­cultuur bouwen. Ontwerp­talent aan­trekken en behouden. Hoe pak je dit aan?

Oplossingen

Design Impulse helpt je uitdagingen het hoofd te bieden bij het ontwikkelen van een goed presterende ontwerppraktijk. We werken aan de richtinggevende, sturende en operationele activiteiten in je praktijk. We bieden oplossingen om veranderingen in deze activiteiten te maken ten gunste van de prestaties van je praktijk. Lees verder »

Voordelen

Als je ontwerppraktijk het beter doet, dan doet je orga­ni­satie dat ook. Het is innovatiever (Design Journal), meer waarde-creërend (John Heskett) en past zich beter aan (Harvard Business Review). Hierdoor boekt het over het al­ge­meen betere bedrijfs­prestaties (McKinsey), meer omzet en winst (Design Council) en een hogere op­brengst van investeringen (Design Management Institute).

Diensten

Design Impulse helpt je je ontwerppraktijk te versterken. We beoordelen, adviseren en assisteren om je praktijk te ontwikkelen. Verder doen we trouble­shooting, second opinion en coaching. Lees verder »

Over ons

Design Impulse is een Neder­lands managementconsultancy­bureau dat is gespecialiseerd in ontwerp­praktijken. We maken gebruik van wetenschappelijke inzichten, praktische managementervaring en diepe kennis van het ontwerpen. Je kunt erop rekenen dat ons handelen is gebaseerd op toe­wijding, parti­ci­patie en kwali­teit. Lees verder »